Rumburk zavádí participativní rozpočet

Tištěné noviny 08/2016 | 10. 5. 2016 | Nezařazené

Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Rumburk, které se konalo 31. 3. 2016, zavádí rozhodnutím zastupitelů nástroj, díky kterému se mohou občané přímo podílet na rozvoji města.

Jedná se o participativní rozpočet města Rumburku, jehož prosazení deklarovalo vedení města již v minulosti a na kterém dlouhodobě spolupracovalo se společností Agora Central Europe. Předkladatelem návrhu byl starosta města Rumburku Jaroslav Sykáček, který vyjádřil očekávání, že „občané, spolu s námi, budou nyní přímo tvořit investiční záměry. My dáváme závazek, že tuto snahu budeme podporovat a následně i v rámci rozpočtu financovat“. Tento nástroj dá jednoduchou možnost občanovi rozhodnout, jak naložit s určitým rozpočtem, který rumburské vedení vyspecifikuje až v následujících měsících – minimálně se však bude jednat o tři sta tisíc korun. Tato částka je odvislá od nadstandardních příjmů rumburského rozpočtu, které odvádí provozovatelé hazardu na území města, a to nad rámce zákonných poplatků. Občan starší šestnácti let bude mít možnost svůj projekt prosadit a financovat právě v rámci a z prostředků participativního rozpočtu. Může se jednat prakticky o jakoukoliv aktivitu, kterou si občané v následném hlasování vyberou, od výstavby například laviček až po podporu určité aktivity.

Tento efekt není však jediným pozitivním, na což poukazuje zpracovatel návrhu a zastupitel Dalibor Dvořák: „Naše snahy o otevření a přiblížení rozhodovacího procesu ve vztahu k občanovi nezůstanou jen na papíře. Nejsem příznivcem častých žbleptů a proklamací o transparentnosti atd., ale tento nástroj by fakticky občany mohl učit poznávat rozhodovací proces a následně nás efektivněji a se znalostí kontrolovat. Věřím tomu, že se zapojí co nejvíce občanů a tento nástroj bude jen ku prospěchu nás všech“.

Na téma participativní rozpočet si můžete přijít pohovořit s vedením města na příští Setkání s občany, které se koná ve středu 27. 4. od 16.00 hod. v Domě kultury Střelnice Rumburk.

red

Kontakt

Bc. Dalibor Dvořák

tiskový mluvčí města Rumburk

dalibor.dvorak@rumburk.cz

+420 721 555 372

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/10/rumburk-zavadi-participativni-rozpocet/