Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk změnou pojišťovny udělal dobrý krok

kittl

Když vám vaše pojišťovna, se kterou se chystáte soudit, odmítá vyplatit patnáct milionů z jejího plnění, nemáte zájem ve spolupráci s ní pokračovat. Kromě hledání úspor na pojistném i to byl pro město Rumburk jasný signál ke změně a k hledání jiného pojistitele. A to i přes letitou spolupráci.

Pojišťovny o našich minulých povodních vědí, i tak jsme pro některé lukrativním pojistníkem. V případě Rumburku mluvíme o pojištění majetku přes dvě a půl miliardy korun. Oslovili jsme jedenáct pojišťoven, z nichž sedm předložilo svou nabídku. K tomu jsme všem předložili stejné podrobné zadání rozsahu jednotlivých druhů pojištění, která jsme dosud využívali s aktuálními pojistnými částkami a s přijatelnou výší naší spoluúčasti na případných škodách.

JAKÝ MAJETEK SE POJIŠŤUJE

Je zřejmé, že celé dvě miliardy z pojištěného majetku činí soubor budov, včetně kamerových systémů. Co nás po vlastních neblahých zkušenostech z povodní obzvláště zajímá, jsou mosty a lávky. Jejich pojistnou hodnotu, včetně dopravního značení a veřejného osvětlení na území města, jsme ocenili na částku bezmála půl miliardy. V desítkách milionů pojišťujeme soubor provozně-technických zařízení a movitých věcí, rovněž tak menší stavby – památky na území města.

Je toho pochopitelně ještě mnohem více, co Rumburk pojišťuje, pro zajímavost uvedu například pojištění skleněných autobusových zastávek na průmyslové zóně v pojistné částce půl milionu. V naprosto převážné většině s naší požadovanou spoluúčastí deset tisíc korun u pojistných částek nad půl milionu, pět tisíc u částek pod půl milionu korun. Výjimku ve spoluúčasti, která nám však významně pojistné zlevňuje, tvoří spoluúčast na škodách ze záplav a povodní. Ta činí padesát tisíc korun.

PROTI ČEMU

Na co se Rumburk pojišťuje, vychází pochopitelně z historického škodního průběhu, kdy nám největší riziko hrozí z živelných nebezpečí, nejvíce požárů a povodní. Dále z vandalismu, z přepětí a z obecné odpovědnosti. Limit plnění z obecné odpovědnosti jsme pro všechny případy stanovili na dvacet milionů. Sem patří to, čeho se obáváme nejvíc – újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení. Nebo odpovědnost za škodu z činnosti hasičského sboru či městské policie. Žádné město si nedovolí podcenit pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví a užívání budov a pozemků. Známe dobře, co umí náledí na chodníku, uvolněné rampouchy, sníh padající ze střechy apod.

Při vyhodnocení a výběru pojistitele Rada města na konci minulého měsíce vyloučila menší pojišťovnu s nabídnutou cenou pojistného o dvě stě tisíc nižší než průměr nabídek. Rovněž tak vyloučila dvě velké pojišťovny s cenou pojistného přes dvě stě tisíc vyšší než průměr a přistoupila nakonec na společnou nabídku dvou spolupracujících pojistitelů za nabídkovou cenu 664 tisíc korun (roční pojistné z předchozího období činilo 846 tisíc). Silná pojišťovna Allianz, a. s. je vedoucím pojistitelem, který převzal sedmdesát procent práv a závazků. Druhým pojistitelem s třiceti procenty podílu je pojišťovna VZP, a. s. Smlouva je podepsána do konce roku 2018.

STO MILIONŮ NA POVODNĚ

Oproti původnímu zadání nám ještě nakonec oba noví pojistitelé přistoupili na zvýšení limitu plnění náhrady škod způsobených povodní na sto milionů korun z původních třiceti. Při představě, že by se nedej Bože u nás opakoval rok 2010, kdy se celkové škody z povodní vyšplhaly na osmdesát milionů, bylo toto radikální zvýšení pro nás zásadní. I když za cenu zvýšení pojistného o padesát tisíc.

Naproti tomu se nám pojistné výrazně sníží. O sedmdesát tisíc korun, pokud roční škodní průběh nepřekročí třicet procent pojistného, tj. 214 tisíc korun. To je reálná výše, kterou už si dokážeme ohlídat. Pochopitelně za předpokladu, že už se nebude opakovat rozsáhlá živelní událost. Zvýšením i tohoto bonusu za nečerpání náhrad z deseti na třicet procent pojistného tak může Rumburk do konce roku 2018 oproti původní pojistné smlouvě očekávat celkovou úsporu na pojistném určitě přes půl milionu korun. A to není tak málo, zvláště při onom razantním navýšení limitu na sto milionů pro případ povodní.

Alois Kittl

místostarosta

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail