Seznam přidělených dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit v r. 2016

Tištěné noviny 08/2016 | 10. 5. 2016 | Nezařazené

O přidělení dotací rozhodly orgány města Rumburk v souladu se zákony č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 250/2000 Sb.) a dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit. Rada města rozhodla o přidělení dotací u žádostí do padesáti tisíc korun 17. 3. 2016, zastupitelstvo města na svém zasedání 31. 3. 2016 přidělilo dotace u žádostí nad padesát tisíc korun. Celkem bylo přiděleno 69 dotací v celkové hodnotě 1 mil. Kč.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/10/seznam-pridelenych-dotaci-z-rozpoctu-mesta-rumburk-na-podporu-sportu-a-volnocasovych-aktivit-v-r-2016/