Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SLOVO STAROSTY JAROSLAVA SYKÁČKA

sykacek

Vážení přátelé,

o záměru výstavby rozhledny na Strážném vrchu už asi každý z nás něco zaslechl. Je zcela jistě správné a normální mít na její výstavbu svůj názor. Ten by však neměl začínat slovy: „chtějí ji jen kvůli tomu, že je na ni dotace.“ Za sebe toto kategoricky odmítám. Mně osobně přijde myšlenka rozhledny atraktivní, ne však jen proto, že ji z devadesáti procent zaplatíme z dotačních peněz. Viděl jsem již spoustu nepovedených projektů nebo případy, kdy se rozhledna stavěla jenom proto, že byl k dispozici jakýsi dotační titul a tak ji představitelé obce prostě někam umístili. Rozhledna pak sice byla, ale bez nápadu a bez koncepce. Tak to ale v našem případě nebude.

Asi většina z vás mi dá za pravdu, že jednou z nejzanedbávanějších lokalit je Strážný vrch, a to by se mělo rozhodně změnit. V současnosti jednáme o tom, co všechno by mohlo v této lokalitě blízko centra vzniknout. Osobně zde budu prosazovat revitalizaci a rekonstrukci prostor bývalého Letního kina, vznik dětského a dopravního hřiště v blízkosti Domu dětí a mládeže, ale i opětovné vzkříšení „cvičáku pro psy“, který by zde působil pro širší veřejnost. Rád bych zde také viděl stromovou alej, jež by mohla vést k rozhledně a alespoň částečnou revitalizaci okolí. Strážný vrch je zkrátka prostor, který můžeme využít mnoha způsoby. Prostor, kde bychom se mohli generačně setkávat a oživit tím nejen naše město, ale i diskusi v něm.

Vážení a milí občané. Těší mě, že se setkávám jak s pozitivními, tak i negativními názory na výstavbu rozhledny. Je z toho zřejmé, že vám není lhostejné, co se v Rumburku děje, že se zajímáte a tím se zapojujete. Jsem rád, že se obracíte i na mé kolegy a že takříkajíc „nepečeme“ bez vás, ale s vámi. A o to jde hlavně, ne?

Nutno také ovšem podotknout, že po případném postavení vyhlídkové věže na Strážném vrchu nechceme a ani nesmíme zapomenout na úžasnou a našimi předky vybudovanou Augustovu věž, známou též pod názvem Dymník. Tato již sto dvacet let stojící dáma (27. 9. 1896) má a vždy bude mít v našem městě svou nezastupitelnou úlohu a obdivovatelům nejen tohoto regionu bude i nadále poskytovat krásné výhledy na Lužické hory, Ještěd atd. Její mladší sestra na „Strážáku“ by ji mohla vhodně doplnit krásným výhledem jak do okolí, tak do samotného centra města a svým způsobem tak nahradit např. radniční věž, kterou naše město bohužel nemá.

Jaroslav Sykáček

starosta města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail