Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kdo rozhoduje o obsahu Rumburských novin? Redakční rada to není

Pane Kucere, nechci si s vámi dopisovat na stránkách Rumburských novin. Musím však reagovat na vaši lež v minulém čísle (8/2016) o činnosti redakční rady RN a sdělit čtenářům, kdo že to vlastně „tahá za nitky“.

Vážení čtenáři,

redakční rada Rumburských novin je poradní orgán a nerozhoduje o jejich obsahu. Redakční rada se neprobírá materiály určenými do Rumburských novin a nevyhazuje „nevhodné“ a nezařazuje „vhodné“, nemá k nim ani přístup. Členové redakční rady přicházejí s návrhy témat a předkládají je redaktorce. Co se s nimi děje dál je v rukou „radničních“.

Byl to naopak pan ředitel Kucer, který velmi ovlivnil obsah novin a nedlouho po nástupu do funkce ředitele domu kultury se vehementně dožadoval odstranění programů jiných kulturních zařízení než těch rumburských ze stránek těchto novin, aby si čtenář nemohl nedej Bože sám vybrat, které zařízení navštíví, a zašel nejlépe do jím vedeného domu kultury. Za paní redaktorky Doušové ještě narazil, za její nástupkyně slečny Malé si už své prosadil.

Takže znovu: členové redakční rady Rumburských novin nejsou ti, kteří se vám snaží vnucovat ty „správné“ články, od toho tu máme jiné.

 

Martin Rein
člen redakční rady RN

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail