Rumburské děti uklízely areál letního kina

Tištěné noviny 09/2016 | 8. 6. 2016 | Nezařazené

Dvě po sobě následující soboty, 16. 4. a 23. 4., se Dům dětí a mládeže připojil k celosvětové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sešlo se na čtyřicet dobrovolníků, z toho pouze osm dospělých. První sobotu jsme uklízeli areál bývalého letního kina a dopravního hřiště, druhou sobotu trasu pohádkového lesa. A divili jsme se, co vše se dá „odhodit“. Celkem jsme naplnili více než deset velkých pytlů plechovkami, skleněnými lahvemi, obaly, oblečením, náhradními díly aut, PET lahvemi atd. Našly se ale i jiné věci – koberce, keramická umyvadla, elektronika, ale bohužel i injekční stříkačky.

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se do akce zapojili. Velké poděkování patří především Městskému úřadu Rumburk, konkrétně Odboru komunálních věcí za odvoz odpadu a vstřícné jednání.

 

DDM

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/06/08/rumburske-deti-uklizely-areal-letniho-kina/