Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V pěti rumburských mateřských školách proběhl zápis dětí

Dne 12. 4. proběhl zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 na všech pěti MŠ zřizovaných městem Rumburk. K zápisu se dostavilo celkem 92 dětí, z toho bylo 87 dětí z Rumburku a 5 dětí z jiných obcí. Nyní probíhá vyhodnocení přijímacího řízení. Rodiče budou v zákonném termínu informováni o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Předškolní vzdělávání není povinné a realizuje se především v mateřských školách, popřípadě v přípravných třídách základních škol. Organizuje se zpravidla pro děti od tří do šesti let. Stále častěji žádají rodiče o umístění dítěte mladší tří let. Do mateřské školy lze přijímat děti mladší věku tří let po dohodě s ředitelkou, a to na základě způsobilosti dítěte mateřskou školu navštěvovat. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Na území města se nachází šest mateřských škol, z toho je zřizovatelem pěti mateřských škol město Rumburk a jedna škola je zřízená církví.

V současné době je v mateřských školách zřizovaných městem Rumburk 113 předškoláků a v církevní MŠ Klíček 6 předškoláků.

Všech pět mateřských škol zřizovaných městem realizuje svůj školní vzdělávací program založený na prožitkovém a kooperativním učení hrou a činnostmi, založenými na aktivní účasti dítěte.

Velkou pozornost věnují pedagogičtí pracovníci spolupráci s rodinou, integraci zdravotně postižených dětí a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kvalita školního vzdělávacího programu na jednotlivých MŠ přímo souvisí s kvalitou a stupněm přípravy pedagogických pracovníků a možností projít dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Požadované vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů v MŠ zřizovaných městem splňuje 27 z 28 pedagogických pracovníků. V MŠ Krásnolipská a MŠ V Podhájí pracuje asistent pedagoga. V MŠ Krásnolipská byla nově otevřena speciální logopedická třída. Dvě učitelky na této škole mají speciální pedagogickou kvalifikaci.

Mateřské školy ve svých programech nabízejí široké spektrum nadstandardních aktivit, jako jsou kroužky výtvarné výchovy, základy německého a anglického jazyka, pěvecké sborečky, předplavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel a výstav, návštěvy městské knihovny, besídky, karnevaly apod.

Mateřské školy v Rumburku postupně prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Například v MŠ V Podhájí byla po rekonstrukci zřízena další třída a zvýšena kapacita o 29 míst, v roce 2013 proběhla v MŠ Sukova sanace suterénu budovy v hodnotě cca 2 mil. korun, v roce 2014 byla dokončena v MŠ Komenského rekonstrukce zahrady v hodnotě cca 1,5 mil. korun a další.

Od roku 1972, kdy se v Rumburku narodilo 210 dětí, počet narozených dětí klesá. V roce 2014 se zde narodilo 105 dětí. V mateřských školách v Rumburku se zvýšila kapacita MŠ za poslední čtyři roky o 54 míst.

Vybavenost mateřských škol zřízených městem i kvalita pedagogických pracovníků, vzdělávací programy, nově otevřená speciální logopedická třída a nabízené nadstandardní aktivity jsou na velmi dobré úrovni.

Mateřské školy v Rumburku Zřizovatel

Kapacita

MŠ Komenského Město Rumburk

75

MŠ Krásnolipská Město Rumburk

56

MŠ V. Kováře Město Rumburk

50

MŠ V Podhájí Město Rumburk

104

MŠ Sukova Město Rumburk

60

MŠ Klíček, Krásnolipská Farní sbor Českobratrské církve

evangelické Rumburk

25

Celkem kapacita ve všech MŠ

370

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail