Den otevřených podstávkových domů 2016 proběhne na konci května v Rumburku

Tištěné noviny 10/2016 | 23. 6. 2016 | Nezařazené

podstavky

Den otevřených podstávkových domů proběhne koncem května ve Šmilovského ulici v Rumburku. V neděli 29. 5. od 10.00 hod. je na programu komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Od 10.00 do 17.00 hod. bude už posedmé přístupný podstávkový dům čp. 879/27. Akci pořádá majitel jednoho z památkově chráněných domů Luboš Kosina a Spolek přátel Rumburku. Vstup na Den otevřených podstávkových domů v Rumburku je volný. V okrese Děčín se letos v květnu zpřístupní podstávkové domy v Rumburku, Lipové a Dolní Chřibské. Akce na propagaci lidové architektury probíhá na území Německa, Polska a Česka od roku 2005 vždy poslední neděli v květnu. Rumburk se připojuje od roku 2011. Dvanáctý ročník mezinárodní akce Den otevřených podstávkových domů organizuje nadace Stiftung Umgebindehaus, více http://www.stiftung-umgebindehaus.de/.

V Rumburku se v neděli 29. 5. od 10.00 do 11.30 hod. uskuteční komentovaná prohlídka souboru podstávkových domů ve vesnické památkové rezervaci. Sraz účastníků je ve Šmilovského ulici u Parku Přátelství. Od 10.00 do 17.00 hod. je přístupný podstávkový dům čp. 879/27. V domě bude k dispozici výstava historických fotografií domu a celé ulice a dále historických stavebních plánů. Zájemci se mohou seznámit s panely o historii lokality. Pro letošní Den otevřených podstávkových domů se připravilo několik novinek. Jednou z nich je malá expozice o historii textilní výroby na Šluknovsku. Den podstávek v Rumburku nově pamatuje i na děti. Mohou skládat model podstávkového domu a puzzle nebo si vybarvit omalovánky s tematikou lidové architektury.

Soubor podstávkových domů ve Šmilovského ulici v Rumburku je od roku 1995 prohlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Osmnáct dochovaných roubených podstávkových domů bylo postaveno v letech 1786 – 1805. Domy dosud slouží původnímu účelu – k bydlení.

Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/06/23/den-otevrenych-podstavkovych-domu-2016-probehne-na-konci-kvetna-v-rumburku/