Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SLOVO STAROSTY JAROSLAVA SYKÁČKA

J. Sykáček

Vážení čtenáři, s občany města hovořím nejen v kanceláři či na nejrůznějších schůzích, ale často i takzvaně na ulici. Při jednom z takových rozhovorů jsem byl dotázán, proč jsme na té radnici tak zlí a proč jsme řediteli Domu kultury Střelnice a sportovišť města Rumburk nedali peníze na zabezpečení teplejší vody v dětském bazénu, kam chodí i naše děti. Tuto informaci měla tázající se občanka našeho města získat v článku zveřejněném v Rumburských novinách č. 8 tohoto roku, jehož autorem je ředitel organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk p.o. pan Kucer.

K dané věci a článku pana ředitele si dovolím v krátkosti a stručnosti konstatovat následovné:

● Je pravda, že Rada města rozhodla o snížení příspěvku organizaci v listopadu 2015 o částku cca 470 tis. Kč. Je však škoda, že pan ředitel už nedodal, že toto snížení se netýkalo roku 2015, kdy o peníze na úpravy bazénu žádal, ale až roku 2016 a opět jaksi nedoplnil, že k danému snížení rada nepřistoupila z nějakých sankčních důvodů, ale jednoduše proto, že zde vyvstala zřejmá, víc jak milionová úspora za energie z důvodu odstavení zimního stadionu.

● Je pravda, že Rada města rozhodla poskytnout 165 tis. Kč na výměnu filtru k bazénu a 80 tis. Kč na workoutové hřiště, tj. celkem 245 tis. Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka.

● Je pravda, že Rada města rozhodla neposkytnout peníze na deskový výměník v částce 25405 Kč a čerpadlo na oběhovou vodu pro dětský bazén ve výši 32670 Kč, tj. celkem 58075 Kč, neboť rada byla a je přesvědčena, že položku této výše musí být pan ředitel schopen uhradit jako položku běžné údržby z příspěvku od města, který činí na rok více než 15 milionů Kč.

Z uvedeného pak lze zjevně objektivně vyhodnotit, že město Rumburk, respektive jeho zástupci v Radě města, příspěvkovou organizaci vedenou panem ředitelem Kucerem podporují poměrně velice štědře a jakési postesknutí pana Kucera v jeho článku v Rumburských novinách ze dne 21. 4. 2016 tak není zrovna na místě.

Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail