Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

K článku „Hospodu v kulturáku bude mít město, čeká ztrátu 300 tisíc,“ který vyšel dne 23. 5. 2016 v Děčínském deníku

V reakci na článek redaktora Děčínského deníku Alexandra Vanžury musím konstatovat, že Rada města Rumburku na svém zasedání dne 26. 4. 2016 mimo jiné projednávala i finanční rozvahu pro eventuální provozování stávající restaurace v Domě kultury Střelnice v Rumburku přímo příspěvkovou organizací Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, jejímž zřizovatelem je Město Rumburk. Záměrem Rady města bylo zajištění jednoho provozovatele na hlavní kulturní činnost i na doplňkovou činnost spočívající v provozování restaurace včetně barů vedle hlavního sálu tak, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita poskytovaných služeb ve zrekonstruovaném domě kultury. V minulosti se totiž stávalo, že provoz restaurace jejími nájemci vysokou kvalitu služeb (zejména jídel) nedosahoval, což vyvolávalo občas negativní ohlasy návštěvníků tohoto kulturního zařízení a snižovalo to jeho prestiž. Stávající nájemce restaurace navíc podal výpověď a ke konci května tohoto roku v objektu končí. Proto Rada města záměr provozování restaurace přímo výše uvedenou příspěvkovou organizací s platností od 1. 6. 2016 schválila. Zároveň uložila připravit místostarostovi Kittlovi rozpočtové opatření k zajištění financování provozu uvedené restaurace s plánovanou roční ztrátou pro rok 2016 ve výši 300 tisíc korun při mimořádných prvotních výdajích ve výši 561 tisíc korun. Redaktor Děčínského deníku zde však zcela chybně uvádí, že město bude stát převod provozování restaurace přímo pod citovanou příspěvkovou organizaci téměř 900 tisíc korun, přičemž více než 500 tisíc korun bude město investovat do vybavení restaurace. Ve skutečnosti zde Město Rumburk poskytne mimořádné prvotní výdaje ve výši 561 tisíc korun, přičemž z toho se vrátí 261 tisíc korun do konce tohoto roku zpět do rozpočtu města a zůstane tak pro rok 2016 avizovaná ztráta ve výši 300 tisíc korun. Pro další roky pak musí zůstat provoz restaurace plusový a musí vydělat alespoň tolik, kolik by přinesly pronájmy restaurace včetně barů. Pokud by tomu tak nebylo, vrátilo by se město opět k pronájmu restaurace jinému subjektu. Musím v této věci připomenout, že při nedávné rekonstrukci domu kultury bylo počítáno s tím, že restauraci bude přímo provozovat příspěvková organizace města a cca dva roky po jeho znovuotevření tomu tak opravdu bylo. Bohužel však tehdejší vedení příspěvkové organizace nedokázalo udržet ziskový provoz restaurace a tato byla následně pronajata. Připomínám, že s tehdejším ředitelem příspěvkové organizace se město doposud soudí o náhradu škody způsobené při provozu tohoto kulturního stánku za jeho pochybného řízení. Dnes je však situace jiná, kulturní kalendář ve městě je velmi bohatý a tím i využití domu kultury. Plesová sezóna je předem zcela plně obsazena, kulturní pořady jsou většinou vyprodané. To vše by mělo přispět k ziskovosti provozu restaurace v následujících letech. Bude samozřejmě potřeba získat dobré kuchaře a další kvalitní personál. V letošním roce však bohužel již nelze počítat s výnosem z plesové sezóny, proto bude tento půlrok do konce roku 2016 ztrátový. Výše ztráty 300 tisíc korun vychází z potřeby dovybavit restauraci zařízením, které zde chybí anebo již dosloužilo (např. registrační pokladny se systémem skladového hospodářství, profesionální kávovar, ledovače, lednice, mrazáky, mlýnky na maso, atd.). Dále bude nutno dokoupit sklenice, talíře, příbory, ubrusy, apod. To by se muselo doplnit za každého provozovatele. Zapůjčená částka 261 tisíc korun, která se do konce roku 2016 vrátí do rozpočtu města, je určena na první mzdy personálu restaurace včetně odvodů a na nakoupení zásob potravin i nápojů při zahájení provozu. Nevidím v tom tedy žádnou senzaci. Jen by se to chtělo před napsáním obdobného článku zeptat odpovědných a hlavně informovaných lidí, aby nedocházelo ke zcela zbytečnému matení veřejnosti. To se v tomto případě ovšem nestalo, zdroje redaktora k napsání článku byly opravdu velmi špatně informované. Tak snad příště.

 

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburku

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail