Pojďte s námi do pohádky

Tištěné noviny 11/2016 | 28. 6. 2016 | Nezařazené

V neděli 22. 5. se uskutečnil 26. ročník turistického pochodu „Pojďte s námi do pohádky“. Akci pořádalo Sdružení rodičů a přátel DDM a Dům dětí a mládeže Rumburk za podpory Města Rumburk.

Protože počasí pohádkám opravdu přálo, sešlo se na startu téměř tisíc malých i velkých účastníků, kteří byli na trati dlouhé přibližně čtyři a půl kilometru očekáváni kouzelnými, strašidelnými a prapodivnými bytostmi z pohádkové říše. Děti na každé z osmnácti kontrol za sladkou odměnu plnily snadné i těžší úkoly, přemýšlely nad hádankami, projely se koňským povozem, poznávaly filmové princezny. V cíli si děti zaskákaly na trampolíně a skákacím hradě, jejich rodiče se zatím mohli občerstvit a trochu si odpočinout.

Na akci se podílelo téměř šedesát dobrovolníků, kterým patří náš velký dík. Rovněž bychom rádi poděkovali všem sponzorům akce. Jejich seznam a fotografie z akce naleznete na stránkách www.ddmrumburk.cz. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se v roce 2017 opět nashledanou.

ddm

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/06/28/pojdte-s-nami-do-pohadky-10/