Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme oddělení klinické biochemie a hematologie Lužické nemocnice

zkumavky

OKBH spadá spolu s dalšími diagnostickými obory do tzv.
nemocničního komplementu. Tvoří společné laboratorní zázemí
a vybavení v nemocnici, kde provádí vyšetření biologického materiálu
zajišťující zdravotní péči v oborech klinická biochemie, hematologie
a transfuzní služba, imunologie, mikrobiologie, toxikologie a vyšetření
spermiogramů z odbornosti sexuologie. Jedná se o základní
i specializovaná vyšetření těchto odborností.

Provádíme rutinní i speciální vyšetření z plné krve, séra, plazmy a moče nejen pro pacienty naší nemocnice, ale i pro pacienty soukromých lékařů z Rumburku a okolí. Dále nabízíme vyšetření pro veterinární účely. Zajišťujeme nepřetržitý provoz a konzultační služby pro lékaře.

OKBH je evidováno v Registru klinických laboratoří v Národním autorizačním středisku pro klinické laboratoře (NASKL) a zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

V roce 2010 úspěšně splnilo podmínky Auditu I NASKL s využitím požadavků normy ISO EN ČSN 15189:2007, v roce 2012 Audit II NASKL a v roce 2014 AUDIT A NASKL podle inovované normy ISO EN ČSN 15189:2013. OKBH splňuje odborné, technické a personální požadavky s tímto procesem spojené.

OKBH je členěno na úsek klinické biochemie, který se nachází v pavilonu II – Podhájí (Lesní 1062/26), a úsek klinické hematologie a transfuzní služby umístěný v pavilonu I (U Nemocnice 1298/6).

Denně provedeme v laboratoři desítky vyšetření na různé ukazatele z dodaných biologických vzorků. Okolo sta vzorků přitom denně odebíráme přímo v našich odběrových ambulancích.

Všechny vzorky jsou zpracovávány denně, denně jsou rovněž vydávány výsledky. Výjimku tvoří materiál zasílaný do smluvní laboratoře. Výsledky ze smluvních laboratoří jsou po obdržení dále zasílány odebírajícímu či žádajícímu lékaři. Výsledky zásadně telefonicky nesdělujeme.

Laboratoř pracuje na přístrojích, jejichž funkčnost pravidelně udržujeme a kontrolujeme. Všechna zařízení používaná laboratoří podléhají pravidelným technickým kontrolám kvalifikovanými servisními techniky dodavatelů/výrobců. Bezchybná identifikace vzorků a příslušné dokumentace je zajištěna díky využívání laboratorního informačního systému. Přístrojové vybavení laboratoře je neustále inovováno a doplňováno tak, aby byla zaručena vysoká kvalita laboratorních vyšetření. Jak jsme vás již informovali, bylo pracoviště OKBH vybaveno novým analyzátorem MITSUBISHI PATHFAST pro vyšetřování NT – proBNP – markeru, který se využívá ve dvou hlavních indikacích: k vyloučení srdečního selhání u náhle dušného pacienta a pro určení prognózy nemocného se srdečním selháním.

Personální zajištění

 RNDr. Marie Pechová – vedoucí laboratoře, analytický garant odbornosti klinická biochemie a sdílených kódů ostatních odborností

 MUDr. Ivana Miškovská – zástupce vedoucího laboratoře, lékařský garant pro klinickou biochemii

 RNDr. Irena Kučerová – odborný konzultant, interní auditor, analytik

 MUDr. Jana Ullrychová, MUDr. Jana Vlčková – lékařští garanti pro klinickou hematologii a transfuzní službu

 laboranti – absolventi středoškolského studia na zdravotnické škole, někteří se specializací v oboru klinická biochemie, hematologie a transfuzní služba, klinická imunologie, pracují v třísměnném provozu

 Martina Strejcová – vedoucí laborantka

 Iva Tischerová – manažer kvality, zástupce vedoucí laborantky

 Milan Ledvina – metrolog

 ostatní pracovníci – zaškolení pracovníci – sanitáři pro sanitu

Kontakt na oddělení

 vedoucí OKBH

RNDr. Marie Pechová

e-mail: pechova@nemrum.cz

tel.: 412 332 535, 412 332 977

 vedoucí laborantka

Martina Strejcová

e-mail: strejcova@nemrum.cz

tel.: 412 332 535, 412 332 977

 odborný technický pracovník

Milan Ledvina

e-mail: milan@nemrum.cz

tel.: 412 332 535

Informace pro pacienty

Při odběrech krve používáme jednorázový systém zkumavek, které zvyšují kvalitu provedeného odběru a bezpečnost pacienta i personálu. Všechny pomůcky pro odběr jsou jednorázové, jsou určeny pouze pro jednoho pacienta.

Několik základních pravidel

 den před odběrem ani v den odběru se nedoporučuje fyzicky náročné cvičení, které by mohlo způsobit zkreslení výsledků;

 den před odběrem kolem 16.00 hod. byste měli omezit přísun některých potravin, které by se na výsledku testů mohly projevit, rozhodně se vyhněte alkoholu, čokoládě, ořechům, doporučuje se lehká strava;

 stále platí, že je vhodné dostavit se k odběrům nalačno, je však dobré před odchodem z domu vypít větší množství (alespoň čtvrt litru) vody nebo neslazeného čaje;

 po odběru pacient vyčká pokynů odběrové sestry a odběrovou místnost opustí až po řádném ošetření paže po vpichu;

 je třeba včas upozornit sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem,

 po odběru se doporučuje paži nenamáhat a nenosit těžká břemena;

 ranní moč: střední proud moče po omytí zevního genitálu, zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem;

 sběr moče: během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin, za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 – 2000 ml moče u dospělého za dvacet čtyři hodin, to znamená, že na každých šest hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi tři čtvrtě litru tekutin (voda nebo minerální voda).

K odběru je nutná žádanka od lékaře a kartička pojištěnce.

Odběrové ambulance

 Odběrová ambulance

Poliklinika Rumburk

Jiráskova 1378/4 (přízemí)

tel.: 412 359 535

provozní doba: pondělí až pátek

6.30 – 8.30 hod., úterý + DIA odběry

 Odběrová ambulance

Pavilon II – Podhájí Rumburk

Lesní 1062/26

tel.: 412 332 535

provozní doba: pondělí až pátek

6.30 – 9.30 hod.

 Odběrová ambulance

na poliklinice ve Varnsdorfu

Poštovní 2060

tel: 412 333 381

provozní doba: pondělí až pátek

5.30 – 08.00 hod.

 Odběrová ambulance v Městské

knihovně ve Šluknově

T. G. Masaryka 638

tel.: 412 386 314, 412 332 106

provozní doba: pouze pondělí

7.30 – 08.30 hod.

Vyšetření pro veterinární účely

 veterinární lékaři odesílají na OKBH Lužické nemocnice biologický materiál od zvířat s požadavky na svých žádankách;

 veterinární lékaři obdrží na vyžádání odběrový materiál, který používá OKBH, tento materiál není zvlášť účtován;

 k dispozici jsou rovněž žádanky a zkumavky pro vyšetření moče;

 výsledky jsou předávány na tištěných výsledkových listech;

 výsledky všech vyšetření jsou trvale archivovány v informačním systému OKBH LNaP, a.s.;

 všechna vyšetření jsou účtována dle platného ceníku služeb LNaP, a.s., fakturace se provádí ihned při předání výsledkového listu.

Pro zdravotnický personál pro náš region a okolní laboratoře pořádá naše laboratoř pravidelně semináře, na kterých jsou informováni o nových službách nebo vyšetřeních. Tyto semináře mají též edukační charakter.

Na spolupráci se těší kolektiv pracovníků celého oddělení klinické biochemie a hematologie Lužické nemocnice v Rumburku. Naše motto: Víme, že naší prací můžeme k záchraně života přispět i my.

Marie Pechová
vedoucí OKBH

Vážení čtenáři, o tom, jaké služby nabízíme v budově polikliniky, vás budeme informovat v příštím vydání Rumburských novin. Také jsme pro vás připravili nové webové stránky, zatím jsou ve zkušebním provozu. Nový web nahrazuje předchozí, který nám sloužil něco přes pět let. Ten současný je podle našeho názoru přehlednější.

 

Erika Drahotová
manažerka kvality

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail