Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce letního stadionu vypadá nadějně

Letní stadion v Rumburku netrpělivě vyčkává na přidělení dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), program 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“. V lednu tohoto roku podalo město Rumburk žádost o dotaci na jeden z největších investičních projektů, a to na projekt „Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů – letní stadion Rumburk“. Z očekávaných celkových investičních nákladů dvacet pět milionů korun doufáme v podporu šedesátiprocentní dotace ve výši patnácti milionů korun.

Hlavní myšlenkou projektu je vybudování atletické dráhy s umělým povrchem, šest drah na ovále i v rovince na letním stadionu. Součástí projektové dokumentace je položení nového umělého povrchu v celém jižním oblouku a částečně i v severním, kde je vodní příkop. Součástí projektu je také rekonstrukce fotbalového hřiště s kompletním novým podložím, trvalým travnatým povrchem a s automatickým zavlažováním.

Stavebními úpravami stadionu dojde k vytvoření kvalitního sportoviště odpovídající celé spádové oblasti města Rumburk. Nové parametry a umělý povrch umožní značné využití stadionu pro aktivní veřejnost a organizovaný sport – atletické kluby, základní a střední školy i pro přípravu dalších sportovních organizací působících ve městě Rumburk – fotbal, rugby, volejbal, tenis, aj. Po rekonstrukci stadionu může být stadion využíván pro konání mezinárodních mítinků a pořádání nejvyšších domácích soutěží. Atletickou dráhu a sektory tak bude možné využívat celoročně.

Nyní probíhá příprava zadávacího řízení s externí firmou, je dopracována projektová dokumentace a očekává se vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládané vyjádření očekáváme během následujících týdnů.

 

ORRI

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail