U sloupu Nejsvětější Trojice v Rumburku se děkovalo za odvrácení moru

Tištěné noviny 11/2016 | 8. 7. 2016 | Nezařazené

Sloup Nejsvětější Trojice

U sloupu Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí v Rumburku se uskutečnila děkovná církevní pobožnost. Konala se v neděli 22. 5. od 15.00 hod. při příležitosti svátku Nejsvětější Trojice. Děkovnou pobožnost celebroval rumburský děkan P. Pavel Kadlečík SDB. Pořádala ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Pobožnost byla současně připomínkou 335. výročí od dostavby a posvěcení morového sloupu v roce 1681.

Děkovná slavnost u sloupu Nejsvětější Trojice se v Rumburku poprvé pořádala roku 1681 na památku ukončení morové epidemie, která město a okolní obce postihla v říjnu roku 1680. Obyvatelé Rumburku se ji v sedmnáctém století zavázali pravidelně opakovat. U tzv. morového sloupu se scházeli o první neděli po svatodušních svátcích, na kterou připadá svátek Nejsvětější Trojice.

Raně barokní sloup Nejsvětější Trojice se sochou Panny Marie Immaculaty dominuje středu Lužického náměstí v Rumburku. Pískovcový sloup pochází z roku 1681. Byl vztyčen rok po epidemii moru na místě pranýře. Má podobu Božích muk, bez obvyklé sochy na vrcholu sloupu. V České republice se řadí k atypickým sakrálním památkám svého druhu. V průběhu osmnáctého století ústřední sloup obklopily sochy světců, které měly svými přímluvami chránit obyvatele města, např. před živelními pohromami a nemocemi. Autor sloupu ani soch není znám. Pískovcové sochy sv. Floriána, sv. Bartoloměje, sv. Vavřince, sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele byly přidány mezi lety 1726 – 1775. Socha Panny Marie Neposkvrněné se doplnila roku 1775. Sochy sv. Antonína Paduánského a patrona města sv. Bartoloměje nepocházejí z původního barokního kompletu, v průběhu staletí nahradily starší sochy.

Sloup Nejsvětější Trojice je ve vlastnictví Města Rumburk. V letech 1995 a 1996 se kulturní památka restaurovala v ateliéru GOPA art v Říčanech. V letošním roce plánuje Město Rumburk osadit vrcholovou kaplici kopiemi maleb na plechu, které znázorňují Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha svatého a Nejsvětější Trojici. Jako vzor poslouží dochované čtyři původní malby z roku 1833 uložené v Muzeu Rumburk. Ty byly ze sloupu demontovány roku 1972. Restaurátorské práce současně zahrnou odborné očištění sloupu od vegetativních nánosů a ochranný nátěr.

 

Klára Mágrová

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/07/08/u-sloupu-nejsvetejsi-trojice-v-rumburku-se-dekovalo-za-odvraceni-moru/