Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Českoněmecký fond budoucnosti oceňuje spolupráci škol ZŠ Pastelka, o.p.s. a ZŠ U Nemocnice

Od roku 2007 už trvá spolupráce rumburských škol ZŠ Pastelka, o.p.s. a ZŠ U Nemocnice v rámci mezinárodního Svazu škol SCHKOLA. Ten si klade za cíl sbližovat děti a mládež bez ohledu na národnost a kulturu v příhraniční oblasti česko-německo-polské.

Desítky žáků, kteří s netradiční výukou němčiny a poznáváním německého prostředí začínají už v 1. třídě na ZŠ Pastelka, tak mají možnost pokračovat v českoněmeckém projektu i na 2. stupni ZŠ U Nemocnice. Obě školy mají společného německého partnera – Schkola Oberland, Ebersbach.

S ohledem na věk dětí jsou formy spolupráce s německou školou odlišné. Na ZŠ Pastelka je založena na pravidelných potkávacích dnech se společnou výukou, každoročně žáci absolvují plavecký výcvik, žáci 4. – 5. třídy se potkávají s německými partnery v rámci projektových dní. Završením celoroční spolupráce jsou výlety všech tříd.

Na ZŠ U Nemocnice se žáci v šestém ročníku setkávají každé dva měsíce po dvou dnech. Při těchto setkáních pracují na společných tematických projektech a nechybí ani jazyková průprava. V sedmém a v osmém ročníku se žáci potkávají 4x ročně při společných projektech, jejichž téma je vždy spjato s učivem. Žáci devátých ročníků mají projektový týden, kde ve smíšených skupinách pracují na jim blízkém tématu. Ve všech ročnících nechybí společné výukové exkurze a výlety. Třešničkou na dortu je prázdninový jazykový tábor, který je proložen netradičními sportovními aktivitami. Tento tábor se letos bude konat již potřetí.

Co obě školy spojuje?

Úzká spolupráce ředitelek škol při přípravách a realizacích společných projektů, setkávání pedagogů při plánování a hodnocení společných česko-německých aktivit, společná účast žáků na akcích – Novoroční koncert, sportovní olympiáda, ekologické projekty…

Česko-německé aktivity obou škol jsou dlouhodobě finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti jako ocenění za rozvoj mnohostranných mezilidských, kulturních a herních kontaktů.

Anna Jindrová
ředitelka ZŠ Pastelka, o.p.s.
Romana Bušková
ředitelka ZŠ U Nemocnice

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail