Děkovná pobožnost v kapli sv. Alžběty Durynské

Tištěné noviny 12/2016 | 11. 7. 2016 | Nezařazené

kaple

Slunečné nedělní odpoledne 5. 6. se všichni zájemci o historii sešli v kapli sv. Alžběty Durynské v Dolních Křečanech. Konala se tam děkovná pobožnost, kterou celebroval rumburský děkan P. Pavel Kadlečík SDB. Mše se pořádala jako připomínka osmdesátého výročí od dostavby a posvěcení kaple. Slova se ujal jak starosta města Rumburku Jaroslav Sykáček, tak Ester Sadivová, která je i autorkou brožury „Kaple sv. Alžběty Durynské v Dolních Křečanech“. Dvanáctistránkovou dvojjazyčnou brožuru můžete sehnat třeba v Informačním centru v Rumburku. A co se týče restaurátorských oprav na zmíněné kapli, tak i v letošním roce je s nějakými úpravami počítáno.

jap, Foto: ZdeNo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/07/11/dekovna-poboznost-v-kapli-sv-alzbety-durynske/