Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zimní stadion aneb Jak to vypadá s plánovanou rekonstrukcí chladicího systému

V letošní zimní sezóně 2015–2016 ledová plocha na zimním stadionu v Rumburku nebyla a stále není funkční. Lze však využívat multifunkční plochu, například pro in-line hokej či jiný sport nevyžadující vytápěnou halu. S městem Varnsdorf byla učiněna dohoda, že v této sezóně mohli (mohou) občané využívat ledovou plochu na zimním stadionu ve Varnsdorfu. Uzavření ledové plochy způsobily závady chladicího systému, které se objevovaly v revizních zprávách.

Na otázku ohledně plánované a sledované rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu v Rumburku nám odpoví Odbor regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk, který se usilovně snaží získat dotaci již od loňského roku.

Státní fond životního prostředí vyhlásil v rámci 18. výzvy Operačního programu životního prostředí 2014–2020 průběžnou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci osy 3, specifický cíl 3.5 – Snižování environmentálních rizik, kterou Město Rumburk plánovaně využilo. V prosinci roku 2015 byla úspěšně odeslána a podána žádost o dotaci prostřednictvím systému MS2014+.

Vzhledem k poměrně složité situaci v dotačních programech je těžké určit přesnou dobu schválení dotace na rekonstrukci technologie chlazení. To předpokládáme zhruba ve druhé polovině roku 2016. V současné době probíhá třetí fáze hodnocení projektu ze strany řídícího orgánu. S uspokojením můžeme konstatovat, že jsme úspěšně prošli nejdůležitějšími částmi kontroly. Odbor regionálního rozvoje a investic připravuje veřejnou zakázku na výběr nejvhodnějšího dodavatele. Začátkem měsíce února bylo zveřejněno předběžné oznámení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zpracována zadávací dokumentace. Z důvodu povinné kontroly zadávací dokumentace řídícím orgánem, která trvala přes dva měsíce, neprobíhá harmonogram projektu dle našich představ. V každém případě v letošním roce proběhne rekonstrukce minimálně v rozsahu SO1 (Výměna kondenzátorů) a SO2 (Výměna nízkotlaké strany ve strojovně chlazení). To je nezbytně nutné pro provoz zimního stadionu. V případě neobdržení dotace by se část SO3 (Výměna kompresorových soustrojí a rekonstrukce sněžné jámy s využitím odpadního tepla) zrealizovala následně.

Věříme, že stávající systém chlazení ledové plochy na zimním stadionu prostřednictvím čpavkové technologie z cca 1600 l nebezpečného čpavku už bude brzy minulostí. Díky dotaci, kterou snad na projekt získáme, se mohou hokejisté i široká veřejnost těšit na zrekonstruovanou chladicí technologii, kde bude obsah čpavku snížen jen na 300 l. Tato nová technologie chlazení nám především umožní větší efektivnost chlazení, jelikož používaná technologie je víc jak třicet pět let stará.

Hlavním cílem našeho projektu je rekonstrukce stávajícího chladicího systému na zimním stadionu v Rumburku, ve kterém se nachází nebezpečná toxická látka (čpavek – amoniak), klasifikovaná v Tabulce II, příloha č. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (dříve č. 59/2006 Sb.). Realizací projektu dojde ke snížení množství nebezpečné látky v primárním okruhu chlazení a tím i ke snížení míry environmentálního rizika.

Rekonstrukce technologie chlazení v předpokládané ceně necelých 11,5 milionu Kč (dotace činí cca 8 milionů Kč ze způsobilých výdajů) využije standardní princip technologie chlazení. Dojde k výměně součástí technologie za nové, moderní s vyššími užitnými vlastnostmi a energeticky úspornější. V primárním okruhu chladicího zařízení bude použit jako chladivo čpavek, v sekundárním okruhu ledové plochy bude použita stávající náplň nemrznoucí směsi solanka, v okruhu chlazení hlav kompresorů bude roztok ethylenglykolu. Navržené chladicí zařízení bude pracovat v automatickém režimu s periodickým dozorem zaškolených pracovníků.

O průběhu řízení projektu a o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby budeme veřejnost informovat na stránkách Rumburských novin, na webových i facebookových stránkách města.

ORRI

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail