V Jiříkově probíhá rozsáhlá rekonstrukce kláštera svatého Karla Boromejského

Tištěné noviny 13/2016 | 13. 7. 2016 | Nezařazené

rekonstrukce

Klášter, který byl využíván jako zázemí pro středisko volného času Schrödingerova institutu, musel být vloni na podzim pro jeho nebezpečný stav uzavřen nejen veřejnosti, ale i zaměstnancům SI. „Po zhodnocení statika nebyla jiná možnost, než klášter všem znepřístupnit,“ říká ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Na podkladech důležitých pro schválení rekonstrukce kláštera se pracovalo dva roky, a to ve spolupráci s rumburskou projektovou společností ProProjekt s.r.o. Když bylo vše připraveno a přijato, bylo nutné, aby majitel kláštera, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, uskutečnil výběrové řízení na firmu, která rekonstrukce povede. Vítěznou firmou se stala rumburská firma Wakos a už v květnu začala s rekonstrukcemi. „V tuto chvíli se sundavají trámy, které jsou napadené dřevomorkou, opravují se veškeré stropy a střecha celého kláštera,“ dodává Gabriela Doušová.

Jako velkou výhodu rekonstrukce vidí ředitelka SI, že jsou do práce na rekonstrukci kláštera zapojeni také otcové dětí, které docházejí do předškolního klubu Koťátko v Jiříkově a stávají se tak správnými vzory pro své děti. Až bude klášter zrekonstruován, stane se z něj nejen zázemí pro středisko volného času, ale také se do kláštera přesune ředitelství Schrödingerova institutu.

Schrödingerův institut

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/07/13/v-jirikove-probiha-rozsahla-rekonstrukce-klastera-svateho-karla-boromejskeho/