Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hodina pohybu navíc na ZŠ U Nemocnice Rumburk

Velkého úspěchu dosáhla naše škola ve školním roce 2015/2016, když díky aktivitě vedení školy, v čele s paní ředitelkou Romanou Buškovou, byla zařazena jako pilotní škola do projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním smyslem projektu je zlepšit vztah dětí k pohybové aktivitě v rámci školní docházky.

Cílovou skupinou jsou děti na prvním stupni ZŠ (1 – 3. ročník) navštěvující školní družinu. Proč právě děti ze školní družiny? Původní myšlenka projektu totiž vychází z aktivity třetí povinné hodiny tělesné výchovy na základních školách. Ta však nebyla realizována, a protože se šest sportovních svazů (házená, fotbal, basketbal, volejbal, ragby a hokej) domluvilo se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na jakési alternativě, vznikl projekt Hodina pohybu navíc. Podmínkou vstupu bylo, kromě účasti dětí ze školní družiny, personální zajištění kvalifikovaného vedení hodin v projektu. Naše škola všechny podmínky splnila a zařadila do pilotního projektu dvacet šest prvňáčků pod vedením učitele a trenéra Martina Hamady.

Prvňáčci se postupně seznamovali se základy pěti sportů (házená, volejbal, basketbal, ragby + úpoly a fotbal). Tím šestým sportem měl být hokej, ale vzhledem k rekonstrukci chladicího zařízení zimního stadionu v Rumburku jsme ho nemohli realizovat. Každý sport měl celkem na výuku šest hodin po jedné hodině týdně. Nejdříve se děti učily základní dovednosti jednotlivých sportů a závěrečná hodina byla vždy věnována hře samotné formou turnaje. Pravidla byla uzpůsobena věkové kategorii dětí a vždy na konci turnaje následovaly odměny pro všechny děti od garantů jednotlivých sportů.

Největší odměna však byla pro nejmenší sportovce připravena na závěr školního roku. Společně s vysvědčením obdržel každý, kdo si prošel všemi sporty, diplom s vlastním jménem a podpisy současných špičkových reprezentantů České republiky v jednotlivých sportech, kterými děti prošly.

Závěrem bych rád poděkoval také garantům jednotlivých sportů za spoluúčast v jednotlivých hodinách, a to Judo klubu Rumburk, Basketbalové akademii Šluknovska a Fotbalovému klubu Varnsdorf. Nám všem zúčastněným bylo tou největší odměnou vidět nadšení a emoce sportujících prvňáčků a jenom jim přejme, aby jim toto nadšení a dobrý pocit díky „Hodině pohybu navíc“ vydržel co nejdéle.

Martin Hamada

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail