Potravinová a materiální pomoc nejchudším

Tištěné noviny 15/2016 | 25. 10. 2016 | Nezařazené

Oblastní charita Rumburk je zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Od června tohoto roku již rumburská charita distribuovala na sto osmdesát dva balíčků pomoci. Celkem zatím podpořila na sto třicet osob, rodin s dětmi i osob bez domova.

Potravinových a materiálních balíčků existuje několik variant – pro domácnosti, pro lidi bez domova a pro děti. Obsahují základní potřebné potraviny a hygienu, vždy s ohledem na to, komu jsou určeny. Vzhledem k tomu, že Charita ČR má zastoupení v největším počtu regionů, zná velmi dobře skutečné potřeby lidí v nouzi. Pomoc je tedy opravdu adresná. Výdej pomoci je v Oblastní charitě Rumburk každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod.

Balíčky jsou postupně zaváženy do výdejních míst, odkud již putují přímo podpořeným osobám. Záleží na zvážení pracovníků a posouzení potřebnosti osob. Paní Pavla Brodinová a Martina Škodová z rumburské charity poskytují cílovým skupinám i další doprovodné aktivity, které mají přispět k sociálnímu začleňování, např. sociální poradenství, zprostředkování sociální služby či finanční poradenství aj., stejně jako ostatní charitativní organizace. Na pomoc není žádný automatický nárok a pracovník má i právo vydání pomoci odmítnout.

Podrobné informace o sociálních službách Oblastní charity Rumburk jsou k dispozici na www.charitarumburk.cz.

Sociální služby Oblastní charity Rumburk jsou spolufinancovány Městem Rumburk, Ústeckým krajem a dalšími dárci, děkujeme.

 

Martina Škodová
ředitelka Oblastní charity Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/10/25/potravinova-a-materialni-pomoc-nejchudsim/