Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V národním parku České Švýcarsko několik dní bádaly i děti

Téměř padesát dětí absolvovalo na konci července dva pětidenní přírodovědné programy, které během letních prázdnin pořádá již čtvrtým rokem obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko v areálu přírodní zahrady u budovy správy národního parku.

Programy byly zaměřeny na pozorování, objevování a bádání v přírodě. V letošním roce se díky projektům podpořeným MŽP ČR, Nadací ČEZ a také SFŽP ČR uskutečnily hned dva pětidenní programy.

První z nich byl zaměřen na ornitologii. Děti se zúčastnily odchytu a kroužkování ptáků. Na tuto akci byly pozvány i děti z německého městečka Steinigtwölmsdorf v rámci českoněmecké spolupráce. Další den podnikly děti výpravu k Velkému rybníku, který je vyhledávaným hnízdištěm celé řady vzácných druhů ptáků. Nechyběla ani ukázka sokolnictví nebo beseda s ředitelem Správy národního parku Pavlem Bendou o ptácích Českého Švýcarska. Odborné aktivity by nebyly možné bez spolupráce s odborníky ze správy parku nebo i z řad zapálených dobrovolníků z České společnosti ornitologické.

Druhý pětidenní program nebyl zaměřen jen na jedno téma, ale každý den byl věnován jinému přírodovědnému oboru např. vodnímu hmyzu, horninám, rostlinám nebo zvířatům.

Skalní četa ze správy národního parku například pro děti připravila geologické dopoledne pod Šaunštejnem s ukázkou měření pohybu skal. Děti si také vyzkoušely výškové „práce“ při lezení na strom a dozvěděly se o vzniku zdejších skalních útvarů. Botanické dopoledne v městském parku v Krásné Lípě zase dětem přineslo řadu zajímavých informací o zdejších vzácných i běžných dřevinách, nebo lišejnících. Pod lupou pak mohly po návratu pozorovat zajímavé detaily některých rostlin.

Za zvířaty Českého Švýcarska děti vyrazily do děčínské ZOO, kde je část expozic věnovaná zdejší fauně, a na rozdíl od přírody zde i „hlučná skupinka“ dětí může v klidu pozorovat rysa, kočku divokou, vlka a další zajímavé druhy. Páteční beseda o rybách a povídání s dobrovolným strážcem parku o pravidlech platících v chráněných územích zakončily další týdenní přírodovědné objevování a bádání.

Během obou programů se našel i prostor na tvoření, drobné pokusy, zábavné hry a výlety do národního parku České Švýcarsko nebo i přilehlých chráněných oblastí Lužické hory a Labské pískovce.

Smyslem prázdninových přírodovědných programů není jen zajímavé trávení volného času dětí. Přímý kontakt s přírodou, setkání s odborníky a zajímavé badatelské aktivity, které jsou hlavní náplní těchto akcí, by měly pomáhat vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijí a motivovat je k dobrovolné ochraně přírody nebo případně ke studiu přírodovědných oborů, což je na území s vysokou přírodní hodnotou velmi potřeba.

 

Jarmila Judová
koordinátorka pětidenních programů

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail