Výtvarná soutěž zahrádkářů pro děti a mládež

Tištěné noviny 15/2016 | 25. 10. 2016 | Nezařazené

Český zahrádkářský svaz, ústředí Praha vyhlašuje každoročně pro děti a mládež celostátní výtvarnou soutěž. V loňském roce nesla název Rozkvetlá zahrada. ZO ČSZ – osada U Nemocnice v Rumburku vyzvala mateřské, základní a speciální školy v Rumburku a Jiříkově k účasti v této soutěži. Do celostátní soutěže bylo přijato celkem přes dva tisíce výtvarných prací.

O to více nás zahrádkáře potěšilo, že v kategorii MŠ – Kresba a malba „A“, obsadila páté místo MŠ Sukova 1047/4 Rumburk – kolektivní práce dětí.

Blahopřejeme této mateřské školce k jejich krásnému umístění. Přejeme dětem, aby jim i nadále vydržel upřímný vztah k přírodě, která je okolo nás. Poděkování patří současně i jejich učitelkám, které se dětem pečlivě věnují a tento zájem u nich rozvíjejí.

 

zahrádkáři osady U Nemocnice Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/10/25/vytvarna-soutez-zahradkaru-pro-deti-a-mladez/