Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak starosta šikanuje ředitele příspěvkové organizace

Není to tak dávno, kdy jsem reagoval na článek ředitele naší organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, ve kterém kritizoval Radu města. Od té doby uteklo sotva pár týdnů a ejhle, v plátku manželky pana ředitele Kucera (Zpravodaj Šluknovského výběžku) vyšla nová kritika, tentokrát přímo na mou osobu.

Čeho že jsem se měl údajně dopustit? Je to prosté – šikany! A čím že pana ředitele šikanuji? Inu tím, že jsem nařídil kontrolu jím spravované organizace. V článku, který pro jistotu nikdo nepodepsal, je pak až dojemně popisováno, jak chudák pan ředitel musel strpět už patnáct kontrol za rok a jak se hledají legitimní důvody k jeho odvolání.

Jak už se ale stává dobrým zvykem a jistě pouhým nedopatřením, neznámý pisatel článku – říkejme mu třeba „pan Maja“, pozapomněl jaksi zmínit některá naprosto zásadní fakta:

•Předně režim tzv. veřejnosprávních kontrol nevymyslel Sykáček, ale je dán zákonem o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.).

•Jedná se o vůbec první veřejnosprávní kontrolu dané organizace, kterou jsem v tomto volebním období nařídil!

•Poslední veřejnosprávní kontrola se u této organizace konala v roce 2012!

•Některé jiné příspěvkové organizace (např. Městská knihovna Rumburk) byly kontrolovány vloni i letos, a přestože je platové ohodnocení jejich ředitelů zásadním, ale opravdu zásadním způsobem nižší, tak si nestěžují…

K nářku pisatele ve Zpravodaji, kde si stěžuje, že: „některé organizace jako např. dům kultury jsou za sedm let kontrolovány již potřetí a některé, jako např. městská policie, nebyla kontrolována vůbec“ snad jen tolik, že městská policie příspěvkovou organizací není a její příjmy a výdaje jsou tedy (podobně jako u hasičů) součástí rozpočtu města Rumburk. Jsou tudíž i kontrolovány a sledovány přímo městským úřadem, který je navíc každoročně kontrolován nezávislým auditorem.

Nesmyslný je i další výlev pisatele, ve kterém se snaží napadnout a znevážit pověření stávajícího ředitele MP k řízení městské policie. Pouhým pohledem do usnesení Zastupitelstva města Rumburk (č. 4/20/2015) totiž každý ctěný občan zjistí, že vše proběhlo v souladu se zákonem o obecní policii (č. 553/1991 Sb.), který ve svém § 3 jasně hovoří, že tohoto člověka může na návrh starosty pověřit jen a pouze zastupitelstvo obce. A tak se také stalo.

V závěru svého článku pan Maja sděluje svou domněnku, že „kroky k rozpojení organizace jsou jen a jen politické a osobní“. Pak by mě ovšem zajímalo, z čí strany jsou osobní? Vždyť ve svém vlastním, písemném stanovisku, reagujícím na zprávu Pracovní skupiny, pan ředitel Kucer píše doslova: „navrhuji, aby organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk byla k datu 31. 12. 2016 rozdělena na dva subjekty, a to Dům kultury Střelnice a druhý subjekt (SRAS)…“. Takže o co panu Majovi vlastně jde? Koho a proč měl anonymní článek ve Zpravodaji pošpinit? Na to si jistě každý čtenář dokáže odpovědět sám. Vždyť krajské volby jsou již za pouhý měsíc.

Co dodat, vážený čtenáři. Pokud se plnění dikce zákona dá považovat za šikanu, pak jsem zřejmě opravdu neskutečně zlý a zavrženíhodný. Pokud však někdo očekával, že zde na stránkách Rumburských novin budu pana ředitele Kucera či snad jeho manželku, mající pod palcem Zpravodaj, hanit, toho nejspíš zklamu. Současně však dodávám, že v kontrolní činnosti budu i nadále pokračovat a v případě zjištění nesrovnalostí či nepravostí budu přijímat příslušná opatření.

Jaroslav Sykáček

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail