Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Koho volit?

Volby do krajských zastupitelstev se blíží a Rumburské noviny vám přinášejí rozhovory s kandidáty

1. Proč by vás lidé měli volit? Co je pro vaši stranu prioritou?

2. Co je podle vás největším minusem současného vedení kraje a čtyřleté vlády hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

3. Ústecký kraj obsazuje většinou poslední příčky žebříčku kvality života a má i řadu smutných prvenství. Jak si kraj vede podle vás? Co by ho mohlo posunout vpřed?

4. S Ústeckým krajem jsou bohužel spojeny problémy s tzv. nepřizpůsobivými. Kraj má nejvíce vyloučených lokalit a velké množství sociálních ubytoven, do nichž se stahují lidé z celé republiky. Máte jasno v tom, jak problém řešit na krajské úrovni?

5. Jak konkrétně lze v příštích letech pomoci podnikatelům v kraji a podpořit tak vznik nových pracovních míst? Co je největší překážkou pro podnikání v kraji?

6. Zkuste si tipnout: Jak krajské volby dopadnou?

pimpara

Jiří Pimpara
kandidát č. 6 do krajského zastupitelstva za ODS

1. Naší prioritou je jednoznačně zjednodušit život občanům kraje a tím i občanům v celé republice. Byrokracie nás čím dál tím víc dusí, svoboda občanů je postupnými kroky plíživě stále více potlačována. Je to takový pozvolný návrat k totalitě, kdy bylo všechno direktivně řízeno z centra. To je hlavní rys levicové politiky jak na celostátní úrovni, tak i na té krajské. Z toho se pak odvíjí např. nesmyslné dlouhodobé zneužívání sociálního systému v oblasti příspěvků na bydlení, které je mimo jiné hlavní příčinou vzniku sociálně vyloučených lokalit ve Šluknovském výběžku i v celém kraji.

2. Současné vedení kraje vychází z filosofie „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Výsledky hospodaření kraje jsou proto dobré, zůstatky na účtech kraje vysoké, neutrácí se za velké investice, protože je nikdo neřeší. To ovšem oslabuje postavení Ústeckého kraje ve vztahu k ostatním krajům v ČR, aktuální významnější projekty důležité pro rozvoj regionu se nerealizují. U nás je to například problematika nového přívodu VVN 110 kV z Českolipska, neboť stávající kapacita zdrojů el. energie je na Šluknovsku již prakticky vyčerpána a celému výběžku reálně hrozí „blackout“. Mimo opravy některých státních silnic jsme významnější investice v regionu bohužel nepocítili, a to je období ekonomického růstu.

3. Je to celkem zákonité, jedná se i o dědictví minulosti. Ústecký kraj byl a je průmyslovým srdcem republiky, což se vždy odráželo a dodnes odráží na horší kvalitě životního prostředí. Mnoho lidí se sem za prací přistěhovalo z jiných regionů a řada z nich se zde doposud necítí doma. Přitom platové podmínky v kraji nedosahují republikových průměrů, řada lidí zde žije na hranici chudoby. To se odráží na nedostatečné údržbě nemovitostí, objekty chátrají a vznikají sociálně vyloučené lokality, kam se stahují sociálně slabí občané s celé republiky. To negativně ovlivňuje život obyvatel kraje, mladí lidé se proto stěhují mimo kraj a už se zpět nevrací. Dalším problémem může být připravovaná inkluze ve školství. Je tedy nutno z krajské i republikové úrovně začít dělat opatření ke zlepšení životních podmínek obyvatel a k potlačení negativních jevů v regionu. Krajští zastupitelé už mají zákonodárnou moc a ve spolupráci s poslanci mohou tlačit na řešení problému ve vládě.

4. Jak už jsem odpovídal na otázku č. 1, v prvé řadě je nutno zabránit dalšímu nesmyslnému dlouhodobému zneužívání sociálního systému v oblasti příspěvků na bydlení, které je hlavní příčinou vzniku sociálně vyloučených lokalit ve Šluknovském výběžku i v celém kraji. Na to je samozřejmě nutná úprava zákonů, ale jak jsem již odpovídal v předešlé otázce, krajští zastupitelé už mají zákonodárnou moc a ve spolupráci s poslanci mohou tlačit na řešení problému ve vládě. Toto je prioritní věc, která nesnese odkladu, bez vyřešení tohoto problému se dále příliš nepohneme.

5. Začnu odzadu. Kraj již mnoho nových pracovních míst nepotřebuje. Budovaly se zde průmyslové zóny, vláda ve spolupráci s agenturou Czechinvest do nich lákala a stále láká zahraniční

investory, aby zde postavili nové továrny a snížili tak nezaměstnanost v daném regionu. Dnes už je ovšem situace na trhu práce taková, že většina stávajících nezaměstnaných je již prakticky nezaměstnatelná, což vede k tomu, že noví investoři si musí nové pracovníky do svých továren v Ústeckém kraji dovážet z ciziny (Ukrajina, Polsko, Mongolsko, apod.). Obdobná je současná situace i na rumburské průmyslové zóně, kde např. Benteler dováží nové zaměstnance z Polska. Jinak největší překážkou podnikání v kraji je jednoznačně přebujelá administrativa, která se i od drobných podnikatelů požaduje. A dále nerovnost podmínek v podnikání, např. česká firma vládní pobídku za stavbu v tuzemské průmyslové zóně nedostane.

6. No určitě vyhraje levice – zvítězí KSČM, druhé bude ANO, o další místa se utkají ČSSD a Severočeši.cz. Pravicové strany zde mají malou voličskou základnu.

sykacek_k

Jaroslav Sykáček
kandidát č. 9 do krajského zastupitelstva za ČSSD

1. Protože bez vás, občanů, se nám nikdy nemůže podařit změnit něco k lepšímu. Volby do krajů nemají takovou mega kampaň, ale nás by měly zajímat především. Náš region potřebuje reagovat na problémy, které zde máme. Prioritou je být srozumitelný pro budoucí investory, protože jsme průmyslový kraj, a dále celkově zvyšovat kvalitu života na Ústecku.

2. Minusem vedení kraje je jeho malá čitelnost a někdy i nepružnost. Mluví se sice např. o zdravotnictví, ale s koncepcí zatím nikdo nepřišel. A podobné je to i s dopravní infrastrukturou. Velkou kritiku jsem pak zaznamenal nejen od našich občanů při změně poskytovatele autobusové přepravy a změně jízdních řádů. Na druhou stranu je ale třeba říct, že jsem vnímal velký zájem hejtmana Bubeníčka a také radního Martina Kliky o dění v celém kraji, včetně našeho výběžku. Možná i proto mohu konstatovat, že s panem hejtmanem i radním Klikou máme velice dobré vztahy.

3. Jak si vede? Bohužel poměrně velice bídně. A přitom je tu tak nádherně. Důležité je říci, že z kraje nám většina lidí utíká hledat štěstí do vnitrozemí nebo za hranice, čemuž se ale nemůžeme divit. Musíme se proto snažit urvat mimořádné peníze jak z národních, tak i z evropských zdrojů a s jejich pomocí zvýšit atraktivitu bydlení a žití v tomto kraji. Některé problémy už umíme řešit a posouváme se vpřed, ale myslím, že to jde i rychleji.

4. Nám se tu kumuluje spousta negativních jevů a vnímám jejich další příliv. Věřím, že reagovat na to dokážeme, neboť kraj má zákonodárnou iniciativu a aparát k tomu, aby jasně definoval, co přesně by nám pomohlo. Těch receptů je několik. Od posílení kontroly hygienických standardů a dalších norem, které ztěžují byznys s chudobou, až k vytvoření koncepce sociálního bydlení, která by tyto sociálně vyloučené lokality změnila na znovu obyvatelné adresy pro normální bydlení.

5. Největší překážkou jsme bohužel často právě my – politici. Musíme se snažit jít na ruku podnikatelům s dobrými nápady, umět jim podat pomocnou rukou, a hlavně nebýt jim překážkou. Zároveň musíme vědět, jaké podnikání je pro nás zásadní, jak mu pomoci a udržovat jakousi střídmost. Chce to ale i jistou obezřetnost a nesednout na lep každému investorovi, co z nás udělá levnou montovnu. Pro lepší budoucnost kraje se také musí změnit školství. Je třeba výrazněji podporovat učňovské obory a nemyslet si, že náš průmysl zachrání tisíce nově vystudovaných manažerů, když všichni víme, že nám schází dobří řemeslníci.

6. Domnívám se, že tipovat si na výsledky není zrovna to pravé ořechové. Zvláště pak, když je v sázce další budoucnost kraje s více jak 820 000 obyvateli. Takže namísto tipování budu lidi přesvědčovat o tom, aby k volbám šli i letos, jakož i o tom, že kandidátka ČSSD je tou správnou volbou.

vycital

Daniel Vyčítal
kandidát č. 55 do krajského zastupitelstva za Svobodní (Strana svobodných občanů)

1. Mou prioritou je hlavně otevřenost a vstřícnost. Na krajské úrovni se jedná hlavně o přerozdělování peněz zejména formou dotací. Dotace jsou považovány u Svobodných skoro za sprosté slovo. Vezmete peníze někoho úspěšného, část z nich zmizí v systému a zbytek se rozdělí například konkurenci. Nicméně na dotacích kraj stojí a padá. Takže, když už tady jsou, měly by být přehledné, přístupné každému a s jasnými pravidly.

2. Myslím, že největší problémy se provalí až v několika příštích letech. Jako největší problém vidím nedostavěnou dálnici. Pár kilometrů a trvá to déle než stavba jaderné elektrárny. Jako další bych viděl špatnou připravenost „integrovaného dopravního systému“, který na svém počátku opravdu nebyl dostatečně promyšlený.

3. Díky likvidaci velkých strojírenských společností došlo ke zhoršení kvality života mnoha lidí. V posledních letech dochází po krizi ke zlepšení. Co se týče posunu vpřed, odpověděl bych slovy legendárního Luise de Funese: „Plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost…“. Zaměstnaní lidé nemají čas dělat neplechu a stejně tak jejich děti. Mělo by být přirozené chodit do práce a do školy. Dávat někomu peníze za nic se mi příčí. Ale to je problém sociálního systému na státní úrovni, který svou zkostnatělostí nepomáhá těm, kdo jsou mimořádně v nouzi, ale těm, kteří ho využívají dlouhodobě. Vezměme, že jste pracující žena, která otěhotní. Pár týdnů před porodem nastoupíte mateřskou dovolenou, která je o něco méně než Váš dosavadní plat. Porodné nedostanete, protože jste chodila do práce a tudíž Vaše příjmy převýší maximum. Po skončení „rodičovské dovolené“, nedej Bože, skončíte na úřadu práce, kde Vám vyplatí peníze až druhý měsíc, ale i ten první musíte z něčeho žít. A takových znevýhodnění jsou kvanta.

4. Celé je to právě otázkou toho, že je pořád výhodné provozovat sociální ubytovny a zároveň nezaměstnanost. Proč se stěhují lidé do sociálně vyloučených lokalit? Protože je tu nikdo nebude honit do práce, která tu není. Jaký je lék? Dotovat ubytování sociálně slabých pouze v minimální výši, která odpovídá danému ubytování a opět sociální dávky takové, aby se lidem vyplácelo pracovat. Z pozice Kraje je nutné tímto směrem vést jednání se zákonodárci.

5. Podnikatelům by nejvíce pomohlo, kdyby jim zůstalo více peněz, které vydělají. Jako problém podnikatelů vidím jak finanční, tak časovou náročnost, která je na ně kladena ze strany státní správy. Bohužel na celostátní úrovni dochází k dalšímu a dalšímu zatěžování. Místo jednoho hlášení DPH vyplňujeme i Kontrolní hlášení, dojde k zavedení EET, které se snaží za naše peníze představovat v reklamních šotech jako drobnost, ale pro malé podnikatele je investice několika tisíc a zaučování zaměstnanců a jejich kontrola likvidační.

6. Krajské volby dopadnou tak, jak si my voliči zasloužíme. Pokud skočíme na plané sliby o zvýšení mezd, omezení imigrace a snížení daní, pak je jasné, že nevíme, o čem krajské volby jsou. Za sebe bych rád poprosil všechny, kdo mají právo volit, aby šli k volbám a vyjádřili svůj názor.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Rumburk pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016

Informace v souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů pro volební strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány:

V Rumburku je zřízeno devět volebních okrsků:

• VO č. 1 Pivnice u Venci, Rumburk 3 – Dolní Křečany, Úzká 45/11

• VO č. 2 Základní škola Rumburk 1, U nemocnice 1132/5

• VO č. 3 Městská knihovna, Rumburk 1, Třída 9. května 150/29

• VO č. 4 Základní škola – 1. stupeň Rumburk 1, Tyršova 78/3

• VO č. 5 Klub seniorů, Rumburk 1, Palackého 204/6

• VO č. 6 Základní škola Rumburk 1, Jiříkovská 962/49

• VO č. 7 Dům kultury, Rumburk 1, SNP 484/29

• VO č. 8 Základní škola Rumburk 2 – Horní Jindřichov,

Vojtěcha Kováře 85/31

• VO č. 9 Mateřská škola Rumburk 1, V Podhájí 277/12

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail