Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prameniště řeky Mandavy je zničené

prameny-mandavy-po

Na svědomí to má tamní zemědělec, který odmítá komunikovat

V první polovině měsíce srpna tohoto roku byl zdevastován oblíbený cíl turistů – prameny Mandavy u Starých Křečan. Řeka Mandava má celkem šest registrovaných pramenů a za hlavní byl určen pramen v katastrálním území Panský, které spadá pod Staré Křečany a je evidovaný v Národním registru pramenů a studánek. Vede k němu značená turistická cesta. V blízkosti stojí zrestaurovaný žulový podstavec s litinovým křížem. Místo bylo známo a hojně navštěvováno již před rokem 1945. Rumburský Klub českých turistů toto místo znovu zpřístupnil v letech 1999 až 2000. Členové klubu zde na vlastní náklady vybudovali posezení, přístřešek a altán nad prameny a udržovali jej do minulého roku. Zamokřený pozemek s prameny byl před dvěma lety pronajat Státním pozemkovým fondem soukromému zemědělci. V srpnu došlo k odstranění veškerého vybavení z prostoru prameniště.

Nejen pro Klub českých turistů je to velmi citlivá a osobní záležitost. Vandalský čin vzbudil velkou odezvu zvláště na sociálních sítích. Od roku 1999, kdy se začalo s pracemi na znovuobnovení, ale také již před rokem 1945, se prameniště Mandavy stalo němým svědkem mnohých setkání, cílem turistických pochodů, schůzek, dětských radovánek a přinášelo radost z výletu nejen návštěvníkům Starých Křečan a jeho okolí. Přejme si, aby se v této nešťastné situaci našlo řešení a my se znovu mohli sejít u obnovených pramenů Mandavy.

Základní informace
a historie pramenů

Prameny říčky Mandavy byly znovuobjeveny a upraveny členy Klubu českých turistů Rumburk před osmnácti lety. Toto místo bylo známé již mnohem dříve, ale v nedávné minulosti nebylo příliš jasné, kde přesně Mandava pramení – uváděl se např. pramen u obce Zahrady nebo studánka Veronika na úpatí Vlčí hory. Několik členů KČT Rumburk objevilo, že pramenů, které vyvěrají ve svahu Ptačího vrchu nad obcí Panský, je více, a nejsilnější pramen, který pramení ve výšce 515 m n. m., byl sveden do vyzděné studánky a nad ní byl postaven dřevěný altán. O několik metrů dál v lese je upraven a vyznačen ještě druhý pramen.

Od pramenů Mandavy je nádherný výhled do krajiny, bylo to oblíbené výletní místo již před druhou světovou válkou, stávala zde hospoda U Staré hájovny (Gasthaus zum Alten Forhaus), ze které jsou nyní patrné již jen kamenné základy. Zdejší původní němečtí obyvatelé měli ve zvyku o nedělích chodit na výlety a dát si cestou občerstvení, a tak jejich kroky mířily právě i na toto krásné výhledové místo nad obcí Panský. Ve starých německých mapách je toto místo uváděno jako Neue Herrnwalde (Nový Panský), ale tento název je již dávno zapomenut.

Řeka Mandava protéká skrz Staré Křečany, Rumburkem, Varnsdorfem a potom na německém území Žitavou, vlévá se do Lužické Nisy a přes Odru odtéká do Baltského moře. Zajímavostí je, že jen zhruba půl kilometru západně od pramenů Mandavy pramení Brtnický potok, jehož vody naopak tečou do Severního moře. Nachází se zde tedy významné rozvodí.

Ani představitelům města Rumburku není situace s prameny lhostejná, důkazem je níže přiložený dopis Státnímu pozemkovému fondu, který byl do Prahy zaslán koncem srpna.

V Rumburku dne 29. 8. 2016

Vážení,

v návaznosti na dlouhodobou komunikaci zainteresovaných subjektů s vaší institucí si i já dovoluji vyjádřit prosbu o součinnost při hledání řešení ve věci složité pozemkové situace takzvaných „Mandavských pramenů“. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 151/2 v k. ú. Panský, o výměře 1172 m², kde se prameny této regionální říčky nachází.

Tato přírodní zajímavost je turisty hojně navštěvována a o její přírodní ráz se z dobročinnosti stará Klub českých turistů Rumburk, jehož zájmy jsem z podstaty své funkce též povinen hájit a akcentovat. Klub českých turistů na tomto místě pořádá významné regionální akce a přispívá tak ke kulturnímu obohacení všech občanů žijících ve Šluknovském výběžku. Stejně tak významně přispívá k rozvoji cestovního ruchu našeho regionu.

Za nedůvodnou a zarážející považuji skutečnost, že takto významné vodohospodářské místo není jakkoliv chráněno, a co víc nachází se v nájmu jedince, jež odmítá jakoukoliv formu přičinění se ve veřejném zájmu.

Žádám vás proto o cílené šetření, jež by do diskuse vneslo střízlivé řešení neuspokojivé situace, ve které se nyní nacházíme, a jehož výsledek by byl uspokojivý pro všechny strany. Prameny Mandavy mají být a musí být z podstaty věci veřejně přístupné, neboť se nejedná o majetek jedince, který si může na základě smluvních vztahů uzurpovat takto významný prostor na úkor všeobecného zájmu, který je zde zcela rozpoznatelný.

Se vší úctou a vřelým díkem

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburk

……………………

K této nepříjemné kauze proběhlo a ještě proběhne mnoho jednání. Na jednom z nich se domluvila strategie, jejímž záměrem je, aby prameniště vlastnila obec Staré Křečany. Držme všichni palce, ať má tento příběh šťastný konec.

red, Martina Michelová
a Klub českých turistů Rumburk

 

 

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail