Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Akce pořádané po desáté hodině večerní musí být zapsány do obecně závazné vyhlášky

nocniklid

Od letošního podzimu, konkrétně od 1. 10., už nepůjde slavit do brzkých ranních hodin, nařizuje to totiž novela zákona o přestupcích. Organizátoři veřejných i soukromých venkovních akcí je budou muset s dostatečným předstihem ohlásit danému městu či obci. Pokud akce nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, všichni zúčastnění budou muset skončit do 22 hodin. V případě, že tak neučiní, riskují příjezd policistů, kteří mohou dorazit například na něčí udání.

Doposud obce měly možnost dávat pořadatelům různých akcí, často plánovaných jen několik dnů předem, svolení, aby mohly pokračovat i po desáté hodině večerní, kdy začíná noční klid. Nyní se vše trochu zkomplikuje a s pořádáním třeba nějaké kulturní akce budou větší starosti a papírování. Co se týče městských akcí, tam zřejmě úskalí nehrozí, jelikož jsou předem známy termíny konání. Avšak soukromí pořadatelé se nachází ve složitější situaci, protože jejich akce nejsou dlouhodobě plánované.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské a rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. S účinností od 1. 10. 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky.

Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona o přestupcích. V rámci přestupkového řízení bude na orgánech obce, aby vyhodnotily, zda v daném konkrétním případě došlo k tak významnému narušení nočního klidu, že se jedná o přestupek.

V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.

Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce (podle závažnosti přestupku):

a) napomenutí,

b) pokutu do 10000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15000 Kč,

c) zákaz činnosti,

d) propadnutí věci,

e) zákaz pobytu.

V průběhu roku, pokud bude pořadatel připravovat konání konkrétní akce (doposud neuvedené v obecně závazné vyhlášce), u které předpokládá pokračování i po 22. hodině včetně hlasité produkce či projevů účastníků narušujících noční klid, sdělí tuto skutečnost obci v dostatečném předstihu (cca 1 měsíc před konáním akce) tak, aby na nejbližším zasedání mohlo zastupitelstvo obce rozhodnout o rozšíření seznamu akcí, u kterých dochází ke zkrácení

doby nočního klidu. V případě, že akce nebude v dané vyhlášce uvedena a přesto po 22. hodině bude docházet k rušení nočního klidu, může obec obdržet stížnosti či jiná podání občanů a bude povinna se těmito podáními zabývat.

 

jap, MVČR

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail