Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelstvo schválilo rozdělení příspěvkové organizace a doporučilo Radě města odvolat ředitele Kucera

zastupko

Na čtrnáctém zasedání Zastupitelstva města Rumburku to tentokrát vřelo víc než obvykle. Většina občanů se přišla podívat zejména kvůli jednomu konkrétnímu bodu. Projednávalo se schválení záměru rozdělení příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, kterou má na starosti ředitel Miloslav Kucer. Právě on je trnem v oku mnohých zastupitelů, jelikož s jeho prací a hospodařením nejsou všichni spokojeni.

Rozdělení příspěvkové organizace

Atmosféra by se v ten večer dala krájet. Do vlasů si takříkajíc „vjeli“ například místostarosta Jiří Pimpara se zastupitelkou Bronislavou Nedvědovou. K výměně názorů mezi nimi došlo především kvůli údajům, které předložila pracovní skupina města, navrhující organizaci rozdělit. Byli jsme svědky urážek, výkřiků, hlasitého smíchu i potlesků. A jelikož už situace v sále nebyla pod kontrolou, musel zasáhnout starosta Jaroslav Sykáček a tuto bouřlivou debatu ukončil. Všechny přítomné upozornil, že pokud nebudou postupovat podle jednacího řádu, bude nucen jednání zastupitelstva odročit.

Do diskuze byl přizván i předseda pracovní skupiny Vladimír Andrle, který se snažil danou situaci objasnit. Podle jejích členů s nimi ředitel dostatečně nespolupracoval, a pokud by měl spolupráci oznámkovat jako ve škole, dostal by ředitel 4-. Miloslav Kucer vyjádřil nesouhlas se zprávou skupiny a vzdal se hlasování kvůli střetu zájmů. Od zastupitelky Anny Zibnerové poté zazněl protinávrh, a sice doporučení Radě města odvolat ředitele příspěvkové organizace. Od zastupitele Petra Dubravce, který před hlasováním sál opustil, doslova zaznělo: „Opusťte osobní rovinu a pojďte jednat věcně.“ S jeho názorem se někteří ztotožnili. I zastupiteli Radku Andršovi se nelíbilo politické pozadí. Samotné hlasování probíhalo po jménech. Tento způsob navrhl místostarosta Jiří Pimpara z důvodu pozdějšího zpětného dohledání. Všichni zastupitelé se na tom shodli. Celkem dvanáct zastupitelů hlasovalo pro, sedm z nich proti, jeden se zdržel (viz tabulka). Usnesení bylo přijato. Od prvního ledna příštího roku bude mít tedy Rumburk opět dvě organizace. To znamená, že se nyní musí vyhlásit i výběrové řízení na ředitele sportovišť. Z následujícího jednání Rady města se dozvíme, zda dojde i k odvolání stávajícího ředitele Miloslava Kucera.

Stav Lužické nemocnice a polikliniky

Zastupitelé se samozřejmě zabývali i jinými tématy. Mimo jiné si vyslechli, jak je na tom aktuálně rumburská nemocnice. Zprávu o stavu společnosti podal místopředseda představenstva Ladislav Pokorný. Dozvěděli jsme se, že okolní obce a města si nelehkou situaci uvědomují a na zlepšení komfortu pacientů finančně přispívají, konkrétně Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Staré Křečany, Lobendava a Velký Šenov. Tímto bychom jim chtěli vyjádřit velké poděkování!

Vyjednávání s pojišťovnami je další komplikací. Kdyby proplácely výkony, které by měly, tak by nemocnice byla v plusu. Nemocnice bude i nadále usilovat o dotace z Ústeckého kraje. Blíží se krajské volby a s nimi i nové zastupitelstvo, situace se tím pádem může změnit k lepšímu. V závěrečné diskuzi byl vyvrácen prodej nemocnice soukromému majiteli.

 

jap

 

Adamec Petr      ČSSD – BEZPP        PRO

Andrš Radek, Ing.      ANO 2011 – BEZPP        PROTI

Bušková Romana, Ing.      ODS – BEZPP        PROTI

Diviš Karel, Mgr.      ANO 2011 – BEZPP        PRO

Dvořák Dalibor, Bc.      ČSSD        PRO

Dvořák Evžen      KSČM        PROTI

Dubravec Petr, Mgr.      ODS        NEPŘÍTOMEN

Kittl Alois, Ing.,      místostarosta, člen RM, Město lidem – BEZPP        PRO

Kolařík Vladimír, MUDr.     ODS – BEZPP        PROTI

Kotmel Waldemar      Město lidem – BEZPP        PRO

Kucer Miloslav, Mgr.      Rumburáci.cz – NK – BEZPP        ZDRŽEL SE

Nedvědová Bronislava      člen RM, Město lidem – BEZPP        PRO

Pimpara Jiří      místostarosta, člen RM, ODS        PROTI

Pokorný Ladislav, Mgr.      člen RM, ČSSD        PRO

Růžička Josef, Mgr.      Město lidem – BEZPP        PRO

Růžička Ladislav, Ing.      ANO 2011        PROTI

Schäfer Karel, Ing.      člen RM, ODS        NEPŘÍTOMEN

Staněk Václav      KSČM      PROTI

Sykáček Jaroslav, Ing.      starosta, člen RM, ČSSD        PRO

Vít Pavel, Bc.     ČSSD      PRO

Vondráček Petr, MUDr.      člen RM, ČSSD – BEZPP        NEPŘÍTOMEN

Zibnerová Anna      ČSSD        PRO

Žáková Dagmar, Mgr.      ČSSD       PRO

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail