Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Benefiční koncerty pro klavichord přinesly vytoužený výsledek

klavichord

V souvislosti s prezentací klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti na koncertě v Krásné Lípě dne 15. 10. poctil svou návštěvou Rumburk vzácný host – prezident nizozemské klavichordové společnosti Henk Florie, kterého přivedl patron projektu restaurování Tomáš Flégr. Svůj čas strávil v rumburském muzeu prohlídkou připravované expozice a vášnivě zaujatým výkladem nad některými exponáty ze Stradalovy pozůstalosti. Nadchl se originálem spisu A. Kirchera z roku 1650 z kapucínské knihovny a rovněž si zahrál na kopie historických nástrojů, které pro tuto výjimečnou příležitost zapůjčil Tomáš Flégr. Poobědval Rumburský řízek v restauraci U Parku, aby pak posilněn na duchu i na těle mohl absolvovat další náročný program s Petrem Šeflem (z Národního muzea, Českého muzea hudby) v Krásné Lípě, kde se diskutovalo o klavichordech a hudbě vůbec. Díky panu Floriemu máme, kromě restaurátorské zprávy Jana Bečičky, nový postřeh o dataci klavichordu. Detaily odkazují více než na vídeňskou práci na saskou, dokonce kolem roku 1740.

Kdo navštívil sobotní koncert v Krásné Lípě s vyčerpávajícím komentovaným celoplošným promítáním z restaurování rumburského klavichordu, s jistotou nebyl zklamán. Výjimečná atmosféra, výjimečné výkony. Poznat osobně takové umělce, jakými jsou Vojtěch Spurný a Tomáš Flégr, když zasednou ke klavichordům, to je jedinečný a nezapomenutelný zážitek. A stejně tak se na neopakovatelné přátelské slavnostní atmosféře podepsala přítomnost charismatického Henka Florieho. Jakýkoliv odborný dotaz zodpověděli mistři z restaurátorské dílny Jan Bečička a Vojtěch Šefl. Krásná Lípa se zasloužila společně se senátorem Zbyňkem Linhartem o mimořádnou událost v rámci hudebního dění a korunovala úspěšný projekt restaurování rumburského klavichordu ze sbírky Oblastního muzea v Děčíně. Celková částka dosáhla 224 170 Kč, 113 148 Kč tvořil účelový dar, 111 022 Kč podíl organizace. Nemalou investici si vyžádala právě slavnostní prezentace, kdy se klavichord symbolicky vrátil do Stradalovy Krásné Lípy, a město se tímto stalo nedílnou součástí úspěšného projektu.

Je skutečně více než povznášející shrnout, že klavichord spojil lidi napříč politickým spektrem, napříč hudebními žánry. Za jeho záchranu bojovali jednotlivci i skupiny a jednotliví návštěvníci benefičních koncertů zůstávali věrní. Když se chýlil projekt ke konci a předpokládalo se, že s vkladem od dárců klavichord získá podporu z grantu ISO, podařilo se tehdy překročit částku 100 000 Kč, v co jsme v našich místních podmínkách nedoufali. Jen málo movitějších dárců dojímal stav zborcené rezonanční desky, protože nebylo lehké získat příznivce v množství projektů. Stálou mediální podporu klavichordu poskytoval vybezek.eu s Markem Doušou a Ivo Šafusem. Marek Douša pak uspořádal velký koncert ve spolupráci s Jaroslavem Navarou v Doubici, který nezanedbatelně posunul finančně projekt dál. Mezi účinkujícími na deseti benefičních koncertech vystoupili kromě hlavního protagonisty, patrona celého projektu restaurování Tomáše Flégra, Děda Mládek Ylegal Band, kapela WWS, skupina Náhodou, Věra Párysová a Dagmar Čemusová, Věra Chmelová, žáci ZUŠ Rumburk, ZUŠ Varnsdorf a Děčín. Kromě větších sponzorů firem Uniles a Schäfer a Sýkora, Tomáše Flégra, Ing. Pavla Lampy, loutkohereckého spolku Pomněnka z Poustevny, RNDr. Zdeňka Patzelta či Mgr. Miloslava Kucera, přispěli větší měrou Ing. Jaroslav Sykáček, manželé Švábovi, Ing. Jaroslav Trégr, Jaroslav Pšenička, MUDr. Jaroslav Hocký, MUDr. Jaroslav Dragon, MUDr. Petr Pecháček, MUDr. Ivanka Richtrová, Ing. Luboš Ryšavý a další. Velký dík patří všem zachráncům a příznivcům projektu.

Bude přáním i do budoucna, aby se lidé nad klavichordem rádi a dobrovolně scházeli a postupně také všichni poznali terapeutickou sílu delikátně jemného zvuku tohoto nástroje, jehož struny dnes zlatě svítí na opravené resonanční desce a přímo cítíme v expozici, jak duch Augusta Stradala usedá za restaurovaný kousek a s velkým zalíbením přehrává milované Hildegard svůj přepis W. F. Bacha. A Helenka Menšíková zálibně naslouchá…

 

Ester Sadivová

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail