DOPRAVNÍ NEHODY NA KONCI ŘÍJNA

Tištěné noviny 20/2016 | 14. 12. 2016 | Nezařazené

Motocykl po nehodě s osobním vozidlem shořel

Dvě hasičské jednotky byly vyslány k požáru motocyklu na Jiříkovské ulici. Motorka začala hořet po srážce s osobním automobilem, řidič jednostopého vozidla byl v péči lékařů ZZS. Jednotka za pomoci jednoduchého útočného vedení provedla uhašení. Voda použitá na uhašení požáru spláchla provozní náplně a hrozil jejich únik do nedaleké kanalizace. Jednotka proto víko kanálu utěsnila sorpční dečkou a uniklé náplně byly asanovány sorbentem.

Řidič musel být vytažen zadním oknem

Dvě jednotky hasičů vyjely k dopravní nehodě s vyproštěním osoby v ulici Krásnolipská. Po příjezdu byla na místě PČR a ZZS, průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o osobní vozidlo na boku v příkopu. Ve vozidle se nacházel řidič, který tvrdil, že je nezraněn. Jednotka provedla stabilizaci vozidla, rozbití zadního okna a vlezla k řidiči do vozidla. Řidiči byl nasazen krční límec, poté byl vytažen zadním oknem na páteřní rám a vynesen na nosítka. U vozidla bylo provedeno protipožární opatření. Pokud by byl řidič zraněn, popřípadě by nekomunikoval, musela by být odstřižena střecha vozidla.

 

www.hasicirumburk.cz

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/12/14/dopravni-nehody-na-konci-rijna/