Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Rumburk vrcholí, v prosinci by se mělo bruslit

Po loňské zimní sezóně 2015–2016, kdy ledová plocha na zimním stadionu v Rumburku nebyla z důvodů připravované rekonstrukce technologie chlazení funkční, by se mělo od 1. 12. 2016 znovu bruslit.

Státní fond životního prostředí vyhlásil v rámci 18. výzvy Operačního programu životního prostředí 2014–2020 průběžnou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci osy 3, specifický cíl 3.5 – Snižování environmentálních rizik, kterou Město Rumburk plánovaně využilo. V prosinci roku 2015 byla úspěšně podána žádost o dotaci, v letošním roce jsme stavbu zahájili, výběrové řízení na dodávku stavby vyhrála firma ENERGO CHOCEŇ s.r.o. a nyní se práce dokončují. Od 20. 11. 2016 by měl probíhat zkušební provoz a v případě jeho úspěšného průběhu by měl být zimní stadion od 1. 12. 2016 otevřen pro veřejnost. K dispozici bude nová chladicí technologie, kde bude obsah čpavku snížen z původních 1600 l jen na 300 l. Tato nová technologie umožní větší efektivnost chlazení, jelikož původní technologie byla víc jak 35 let stará. Nové chladicí zařízení bude pracovat v automatickém režimu s periodickým dozorem zaškolených pracovníků. Místostarosta města Jiří Pimpara upřesnil, jaké jsou rozpočtové náklady této stavby a jaká je výše poskytnuté dotace.

 

Název projektu: Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Rumburk

Číslo projektu: CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001004

 

Celkové výdaje projektu                                    8.803.960 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu                 7.285.284 Kč

Dotace EU                                                           6.192.491 Kč

Vlastní zdroje žadatele                                     2.611.469 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu                           1.518.676 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail