Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kontrola technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

kotel

Podle zákona 201/2012 Sb., §17 odst. 1, písm. h) je každý provozovatel (není-li znám, tak vlastník) spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15) zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, tedy včetně kotlů, které byly a budou nainstalovány v roce 2016.

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Právě tímto dokladem bude obvykle odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. Kontrolu lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle.

Kontrolu kotlů od neznámého výrobce může provést osoba proškolená společností, jejíž kotle jsou konstrukčně podobné. Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše bylo předmětem kontroly.

Příkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal/hod (1 kcal/hod = 0,001163 kW). Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Některé kotle však mají uveden výkon kotle. Příkon kotle potom zjistíte jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech a vynásobíte 100 (například 24 kW: 80% x 100 = 30 kW příkon).

K předložení protokolu o provedené kontrole můžete být vyzváni příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností, tedy odborem životního prostředí Městského úřadu Rumburk. Pokud ho provozovatel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 tisíc Kč.

Seznam proškolených osob výrobců kotlů Atmos, Viadrus a Dakon naleznete na stránkách www.atmos.eu, www.viadrus.cz, www.dakon.cz, seznam proškolených osob výrobců jiných kotlů na www.aptt.cz.

 

Bližší a případné další informace podá paní Kateřina Matoušková, úřednice Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí, tel. 412 356 288.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail