Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 7. 3. 2017 | Nezařazené

Zápis do MŠ a ZŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V RUMBURKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Zápis do základních škol zřizovaných městem Rumburk proběhne 

6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

(ZŠ U Nemocnice, ZŠ Tyršova a ZŠ V. Kováře)

Novela školského zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2016, přináší důležité změny pro průběh zápisu do první třídy ZŠ a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Školské obvody ZŠ stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 1/2005, která je zveřejněna na internetových stránkách města pod tlačítkem SPRÁVA OBCE → DOKUMENTY MĚSTA

 

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk proběhne

2. května 2017 od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

(MŠ Komenského, MŠ Sukova, MŠ Krásnolipská, MŠ V Podhájí a MŠ V. Kováře)

Předškolní vzdělávání se v současné době organizuje pro děti od 3 do 6 let. Novela školského zákona, zavádí od školního roku 2017/2018 povinné předškolní vzdělávání a nárok na umístění všech dětí od čtyř let s trvalým bydlištěm v Rumburku. Dále pak od roku 2018 budou mít nárok na umístění všechny děti od tří let a od roku 2020 od dvou let. Zastupitelstvo města Rumburk schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Rumburk, kterou stanoví školské obvody MŠ zřízených městem Rumburk. Ve spádovém obvodu MŠ má dítě místo zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ovšem nemá dítě nárok na přijetí, tzn., přijato bude až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou kapacitu. Školské obvody ZŠ stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 2/2016, která je zveřejněna na internetových stránkách města pod tlačítkem SPRÁVA OBCE → DOKUMENTY MĚSTA

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail