Informace o provozním omezení gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení LNaP, a.s.

| 8. 3. 2017 | Nezařazené

Provozní omezení spočívá v uzavření porodnické stanice gynekologicko-porodnického oddělení a novorozenecké stanice dětského oddělení a to s účinností od 1. 4. 2017 do odvolání.

S tím, že poslední rodičky budou přijaty k porodu dne 28. 3. 2017.

K uvedenému provoznímu omezení jsme nuceni přistoupit na základě personální situace, která nastane od dubna 2017, především v lékařské části týkající se porodnice. Provoz gynekologické části oddělení včetně ambulancí a dětského oddělení včetně ambulancí, pokračuje i v dubnu bez omezení.

Současně nepřestáváme hledat personální kapacitu, která nám umožní porodnici a novorozeneckou stanici znovu otevřít.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/03/08/informace-o-provoznim-omezeni-gynekologicko-porodnickeho-a-novorozeneckeho-oddeleni-lnap-a-s/