Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

A je tu Mandava 2016. Už máte doma sbírku i vy?

rocenka_kpmv

Do světa se vydala další ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf. V historii spolku je to jubilejní dvacátá. Již od druhého ročníku (1998) byla koncipována zároveň jako sborník vlastivědných příspěvků. Od roku 2004 nese název Mandava podle říčky protínající náš region. Několikrát, naposledy loni, dostala dvoujazyčnou podobu a zpřístupnila tak mnohé zajímavé texty také německým zájemcům.

V letošním vydání můžete nalistovat pětadvacet příspěvků v širokém tematickém rozpětí. Jejich autoři se věnovali starší i nedávné historii, památkám, životopisným statím, přírodopisným zajímavostem atd. Mezi jinými se seznámíme s historií kdysi věhlasného varnsdorfského střeleckého spolku (J. Rybánský), s okolnostmi vzniku a další osud vsi Nový Varnsdorf – nynějších Karłowic na polském území (K. Veselý, J. Sucharda), studií o nejslavnějším rodákovi z Chřibské botaniku Tadeáši Haenkemu (R. Procházková), s tradicí poutního místa Filipov, které letos oslavilo sto padesáté výročí (K. Mágrová) či s memoárově laděným příspěvkem o budování školního závodu Velvety v Zahradách u Rumburka (E. Heinl). Opominuto nebylo ani dvousté výročí narození sochaře a varnsdorfského rodáka Vincenze Pilze: příspěvek J. Rybánského obsáhl umělcův medailon a shrnutí akcí, které v době tiskové uzávěrky byly teprve v přípravě.

Sondami do místních přírodopisných poměrů jsou stati o výskytu brouků a motýlů na vrchu Hraniční buk (L. Blažej se třemi spoluautory) a výskytu orchidejí v blízkých lokalitách (J. Plekanec).

V Mandavě je jako vždy k nalezení pravidelná rubrika o událostech ve Varnsdorfu a okolí právě před sto lety a meteorologická zpráva za předchozí rok.

V oddíle Hosté seznamuje Ch. Heinrich z Eibau se svazem vlastivědných a horských spolků Lusatia, který byl v Horní Lužici obnoven před dvaceti lety. Snahu vracet důstojnost pietním místům dokládají články o pomníku rumburských hrdinů v Novém Boru a záchraně hřbitova ve Všemilech.

Závěrečná část Mandavy dokumentuje činnost Kruhu přátel muzea Varnsdorf v ukončené sezoně, včetně činnosti všech sedmi klubů, přehledu hospodaření a nových stanov platných od letošního roku.

Vydání Mandavy 2016 bylo podpořeno finančním příspěvkem z Grantového programu Města Varnsdorf pro rok 2016, a dále několika místními firmami. Za tuto podporu jim děkujeme.

Pokud jste si publikaci nepořídili například na listopadovém knižním minitrhu v knihovně, můžete se obrátit přímo na vydavatele: kpmv@quick.cz, tel. 412 334 107. Distribuce je zajištěna také přes místní knihkupce a infocentra.

 

KPMV

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail