Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Betlémské světlo se v Rumburku rozsvítí týden před Štědrým dnem

Před třiceti lety – v roce 1986 vznikla v hornorakouském rozhlasovém studiu (ORF) myšlenka, která za těch třicet let nechala světelnou stopu po celém světě: „Malé světlo z Betléma má cestovat jako posel míru skrze různé země a zvěstovat narození Ježíše.“

Od té doby je každým rokem toto „Světlo míru“ rozžehnuto vybraným dítětem od plamene v Jeskyni narození Ježíše v Betlémě. Světlo míru pak putuje ve speciálně upravené lampě letadlem do Vídně. Odtamtud je dále šířeno do všech koutů světa pravidelně o třetím adventním víkendu.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

Betlémské Světlo míru není žádné magické znamení, které má přičarovat mír. Má jen připomenout naší povinnost se o mír snažit. Třeba jen v malém ve svém okolí tak, aby nejen naše děti mohly žít v klidu a pohodě. Betlémské Světlo míru je symbolem naděje. Naděje lepšího světa, porozumění a soužití všech lidí celého světa.

O šíření Betlémského světla se nejvíce zasazují skauti celého světa. Vychází to z jejich hlavní myšlenky dělat svět lepším právě dobrými skutky. A darovat světýlko spolu s laskavým úsměvem a přáním krásně prožitých vánočních chvil v klidu a pohodě nejen s těmi, které máme rádi, ale i se všemi ostatními kolem nás. A to vše dělají skauti v rámci dobrovolnictví s vědomím, že vánoční čas není jen časem kupy dárků a množství všelijakého jídla a cukroví. Jde o snahu prožít svátky tím, že můžeme dělat radost jiným a strávit s nimi společný čas.

Proto je pro mnohé z nás důležité mít doma plamínek Betlémského světla a nenechat ho zhasnout po tak dlouhé cestě a námaze, která byla vynaložena mnoha lidmi, aby světélko doputovalo až k nám. A každý, kdo se zadívá do plaménku, může tak udělat s vědomím, že se stal součástí řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků.

Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit je do velké rodiny lidí dobré vůle, to je nejen pro skauty velkým vánočním přáním a radostí. Proto i skauti z rumburského střediska převezmou roli kurýra v České Lípě a budou šířit tento plamínek dále vlakem po cestě až do Rumburka v sobotu 17. 12. v 12.37 hod. na rumburské vlakové nádraží. Udělejte si i vy chvíli času a přijďte si pro plamínek světla, pohody, klidu a naděje.

 

Robert Nedbal
vůdce střediska Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail