Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu

Již před osmi lety vydal Rumburk obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Důvodem jejího vydání byla potřeba stanovit dobu nočního klidu, kterou v té době jiný právní předpis neupravoval a jejíž absence výrazně ztěžovala projednávání přestupků proti veřejnému pořádku.

Od prvního října letošního roku začala platit zatím poslední novela přestupkového zákona, která stanovuje, že výjimky z nočního klidu mohou obce stanovit pouze obecně závaznou vyhláškou, nikoliv rozhodnutím příslušného orgánu. Mění se tedy forma, kterou mohou obce výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu vymezí dobou kratší nebo žádnou, stanovit. Důvodem této legislativní změny bylo zjištění, že ze strany obcí docházelo při rozhodování o výjimkách k obcházení zákona, neboť nebylo postupováno v souladu se správním řádem.

Města obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu vydávat nemusejí, ale pak neexistují z nočního klidu žádné výjimky. Proto je v zájmu občanů, jakož i pořadatelů společenských či sportovních akcí konaných na území města Rumburk, žádoucí takovou vyhlášku přece jen vydat. Dny, kdy se doba nočního klidu vyhláškou zkracuje, byly vybrány tak, aby splňovaly podmínku výjimečnosti a předvídatelnosti a současně aby se jednalo o tradiční slavnosti či akce. Konkrétně se jedná o dvě rodinné akce, dvě tradiční akce pořádané městem a dvě již také tradiční akce pořádané pro širší veřejnost jiným subjektem než městem.

Doba nočního klidu platí ve všech případech na území celého města. Zkracuje se v noci z 31. 12. na l. 1. (Silvestr) na dobu od 2.00 do 6.00 hod., dále od 0.00 do 6.00 hod. v noci:

 z 30. 4. na l. 5. (pálení čarodějnic),

 z třetího pátku na třetí sobotu v měsíci květnu (Loretánská noc),

 z třetího pátku na třetí sobotu a z třetí soboty na třetí neděli v měsíci srpnu (slavnosti),

 z první soboty na první neděli v měsíci září (Tour de Zeleňák),

 ze soboty na první adventní neděli (rozsvícení vánočního stromu).

 

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail