Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Spolek přátel Rumburku obnoví ručně kovaný kříž v Dolních Křečanech

kriz

Záchranu ručně kovaného kříže z osmnáctého století zajistí do poloviny příštího roku Spolek přátel Rumburku. Projekt „Obnova kovaného kříže ve Šluknovské ulici v Rumburku“ podpořila Nadace Občanského fóra. V rezidenci velvyslance USA v Praze – Bubenči se ve středu 23. 11. uskutečnilo slavnostní vyhlášení grantového řízení Nadace OF 2016. Zúčastnili se jej zástupci Spolku přátel Rumburku Filip Mágr a Jan Hnilica spolu se starostou Rumburku Jaroslavem Sykáčkem. Americký velvyslanec v České republice Andrew H. Schapiro a předsedkyně Správní rady Nadace Občanského fóra Dagmar Havlová jim předali pamětní destičku, která se umístí na obnovený kříž v Rumburku.

Projekt obnovy kříže na Šluknovské ulici v Rumburku – Dolních Křečanech je jedním ze tří desítek projektů, na něž v roce 2016 přispěla Nadace Občanského fóra v rámci dvacátého ročníku dotačního programu Opomíjené památky 2016. Grantový příspěvek ve výši dvacet tisíc korun je určen na obnovu kříže ve Šluknovské ulici v Rumburku.

Druhou polovinu částky nutné k restaurování kříže poskytne Město Rumburk, které je vlastníkem kříže.

Na území Rumburku a někdejších samostatných obcí Horní Jindřichov a Dolní Křečany se nachází více než čtyři desítky křížků. Současný stav pískovcového soklu s pozůstatkem ručně kovaného kříže ve Šluknovské ulici v Dolních Křečanech je havarijní. Z ručně kovaného kříže se dochoval pouze svislý prut, na němž chybí plechová silueta Ježíše Krista. Kříž není prohlášen za kulturní památku. Vzhledem ke stáří a cennosti objektu jej bude obnovovat restaurátor s licencí na obnovu památek z kamene. Během restaurování kamenného soklu dojde k obnově poškozené korunní římsy, vykovají se chybějící části kříže a ošetří se stávající pozůstatky kovaného kříže. Na závěr se sokl osadí křížem a siluetou Ježíše.

„Kříž pořídila osoba s iniciálami A. G. Podle nápisu na soklu pochází drobná sakrální památka z roku 1797. Jedná se o jeden z ručně kovaných křížů na území Rumburku. Podle soupisu křížků z roku 1836 byl objekt popisován jako kamenný kříž s plechovou siluetou Krista. Před rokem 1945 poblíž stával hostinec Zur Nordbahn,“ přiblížil historii kříže Filip Mágr, předseda Spolku přátel Rumburku.

K restaurování kříže ve Šluknovské ulici v Rumburku dojde do května následujícího roku. V červnu 2017 proběhne slavnostní setkání u kříže, jehož součástí bude jeho požehnání. V průběhu zimních měsíců dojde rovněž k úpravě terénu kolem kříže. Odstraní se pařezy po dvou lípách malolistých z osmnáctého století, které se pokácely roku 2015. Následně Spolek přátel Rumburku plánuje výsadbu dvou nových lip.

 

Klára Mágrová

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail