Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

Tištěné noviny 22/2016 | 10. 3. 2017 | Nezařazené

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku je v zimě přístupná v netradiční dobu. Návštěvníci Českého Švýcarska se do barokního skvostu severních Čech vydají čtyřikrát na speciální prohlídku za svitu svíček a s vůní svařeného vína. Zimní večerní prohlídky proběhnou v Loretě Rumburk v úterý 13. a 20. 12. 2016 vždy od šesté hodiny večerní. Pokračovat budou v lednu – v úterý 17. a 24. 1. 2017. Hodinová komentovaná prohlídka kulturní památky z počátku osmnáctého století nabídne zpěv duchovních písní a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, nově restaurované malby v kapli Pražského Jezulátka a kapli Panny Marie Lurdské a výjimečná výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané roráty. Lednové prohlídky doplní prohlídka klášterního betlému a hra na varhany. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v zimním čase pořádá od roku 2012 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

 

Klára Mágrová

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/03/10/zimni-vecerni-prohlidky-lorety-rumburk-pri-svickach/