Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dvě rumburské základní školy jsou zapojeny do projektu s názvem „Mediace do škol“

Celkem deset škol z České republiky bylo vybráno, aby se zúčastnily pilotního projektu Úřadu vlády – odboru pro sociální začleňování „Mediace do škol“. Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až osmdesát procent mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

V rámci projektu budou probíhat vzdělávací a podpůrné (projektové) aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Ústecký kraj v projektu zastupuje celkem pět organizací: ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf.

Na všech deseti školách je do projektu zapojeno vedení, učitelé i žáci. Dva učitelé z každé školy absolvují plnohodnotný stohodinový výcvik v mediaci a průměrně devět dětí z druhého stupně se účastní bezmála padesátihodinového tréninku takzvaných peer, neboli vrstevnických, mediátorů s následnou supervidovanou praxí. Vedení i pedagogické sbory jsou podpořeny pravidelnou supervizí.

Program „Mediace do škol“ je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Školní mediace a peer mediace není v prostředí českých škol zatím běžná. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že jsou účinnou a efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

Program ověřuje, zda a jak jsou české školy připravené začlenit mediaci jako běžně užívanou komunikační metodu pro řešení sporů či konfliktů.

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail