Sponzorský dar pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Tištěné noviny 01/2017 | 21. 3. 2017 | Nezařazené

Sdružení rodičů a přátel školy z. s. při Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii Rumburk poskytlo částku 1500 Kč na zakoupení mikulášské nadílky pro děti vyžadující okamžitou pomoc v zařízení Sanrepo o.p.s. Jablonné v Podještědí. Byli jsme osloveni letáčkem tohoto zařízení, kde pracuje matka naší žákyně prvního ročníku oboru Zdravotnický asistent. Zástupci rodičů ve výboru SRPŠ z. s. rozhodli o poskytnutí tohoto daru. Zaměstnankyně zdravotnické školy navíc poslaly dětem do Jablonného mikulášské dobroty. Všichni, kteří se této akce zúčastnili, měli hezký pocit z dobrého skutku a věřili, že děti v zařízení budou mít z nadílky radost. Vedení zařízení v Jablonném zaslalo dopis s poděkováním.

 

za SRPŠ z. s. Ivana Votípková

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/03/21/sponzorsky-dar-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc/