Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Významné dny Rumburku v roce 2017

• 1377 (640. výročí) – 1. zmínka o Rumburku jako městě

• 17. 12. 1587 (430. výročí) – císař Rudolf II. potvrdil výsady města, novou pečeť a městský znak

• 4. 10. 1657 (360. výročí) – novým majitelem panství je Franz Eusebius Pötting, nové výsady – měšťané mohou vařit pivo, prodávat víno, užívat objekt sladovny, obchodovat se solí

• 15. 9. 1707 (310. výročí) – dostavba a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie – slavnostní první bohoslužba

• 2. 8. 1742 (275. výročí) – pouť Františka z Assisi – svátek Portciunkule, pouť lužických Srbů

• 1. 8. 1777 (240. výročí) – vznik samostatné c. k. poštovní stanice (založil ji pan Salamon)

• 11. 7. 1837 (180. výročí) – Rumburku uděleno právo c. k. Privilegované střelecké společnosti (Střelecký spolek)

• 22. – 23. 9. 1847 (170. výročí) – na Střelnici otevřena 1. průmyslová výstava, která se konala na počest návštěvy císařské rodiny, při té příležitosti se zapsal patnáctiletý Ferdinand Maxmilián Josef Habsbursko-Lotrinský (později známý jako I. Mexický – stal se mexickým císařem) do kroniky rumburských střelců a zároveň byl zvolen jeho čestným členem

• 14. 5. 1882 (135. výročí) – odhalení pomníku Josefa II. v novém městském parku

• 15. 1. 1882 (135. výročí) – zpřístupněním knihovny Humboldtova spolku se položily základy Městské knihovně Rumburk

• 8. 5. 1897 (120. výročí) – vznikl samostatný spolek dobrovolných hasičů v Rumburku (do roku 1897 tvořili hasiči jen zvláštní skupinu tělovýchovného spolku v Rumburku)

• 3. – 6. 3. 1907 (110. výročí) – 1. kinematografické představení v Rumburku

• 1927 (90. výročí přestavby) – došlo ke kompletní přestavbě stávající hasičské zbrojnice

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail