Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Budovy základní i mateřské školy ve Starých Křečanech znovu ožívají

Tytam jsou doby, kdy se rodiče z vesnic stěhovali do větších měst za prací a jejich děti navštěvovaly větší školy a školky s vidinou, že díky modernímu vybavení tříd se toho víc naučí. Avšak, člověk míní – život mění. Dnes se lidé vracejí z přetechnizovaných měst zpět do přírody, utíkají před stresem do klidu a relaxu, i když jejich zaměstnání zůstává ve městě. Postupem času se začaly modernizovat i malé školy a díky menšímu počtu žáků skýtají mnoho výhod. Všechny děti se znají, spolupracují spolu a vzájemně si pomáhají. Rodiče mají k sobě blíže díky častějším školním akcím, mohou tak být v užším kontaktu s učiteli a popřípadě diskutovat o chodu školy a o návrzích, jak zvelebit prostředí, do kterého by se jejich děti těšily, rády se vracely a na školní léta měly hezké vzpomínky. Základními pilíři, které tvoří dobré jméno školy, není jen materiální vybavení, ale především lidský přístup, otevřenost a férovost, kolegialita, ochota a spolupráce zaměstnanců, při výuce ze strany učitelů individuální přístup, klid a vstřícnost ke každému žáčkovi, což právě menší kolektiv skýtá. Dítě se cítí téměř jako v rodinném prostředí.

Starokřečanská škola prochází určitými změnami. Za zmínku stojí již hotová rozsáhlá rekonstrukce budovy – nová okna, zateplení a modernizace interiéru. V brzké době se plánuje rekonstrukce střechy, úprava druhé části pozemku a rozšíření prostoru pro volnočasové aktivity. Nedávno vybudované nové dětské hřiště vedle budovy školy nabízí rozšíření sportovního vyžití a altán poskytne pro zpestření v teplých dnech i výuku venku. Ve druhém pololetí se rozšíří i výběr zájmových kroužků – vedle stávajících kroužků francouzštiny a angličtiny přibyde i němčina a k oblíbeným kroužkům tanečnímu, pěveckému, přírodovědnému a šikovných ručiček přibyde i zdravotnický, kde se děti naučí základy první pomoci a praktické ošetřování základních druhů zranění. Navázali jsme na spolupráci se Schrödingerovým institutem, který má pro nás již nyní připravenou pestrou škálu aktivit. Po konzultaci se zřizovatelem školy, Obecním úřadem Staré Křečany, uvažujeme od nového školního roku i o přípravné třídě předškoláčků, aby byl jejich přechod do školy snazší.

Naší snahou je navázat na úspěchy školy z minulých let a rozšířit pole působnosti. Aby i veřejnost měla možnost nasát atmosféru naší školičky, máme v plánu dny otevřených dveří v únoru a březnu, jejichž termíny upřesníme na webu školy a ve vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.

 

Mirka Macková

ředitelka ZŠ a MŠ Staré Křečany

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail