Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Celostátní kolo Fyzikální olympiády se blíží

Na Gymnáziu Rumburk vrcholí přípravy na prestižní akci

V týdnu od 7. do 10. 2. 2017 se na půdě Gymnázia Rumburk sejdou nejlepší středoškolští studenti fyziky z celé republiky, aby poměřily své síly v celostátním kole Fyzikální olympiády. Akce podobného rozsahu se do Ústeckého kraje vrací po dvaceti letech. Hlavní organizátorka akce, gymnaziální učitelka fyziky a zároveň předsedkyně krajské komise Fyzikální olympiády Jana Vlasáková, nám přiblížila, co zorganizování tak prestižní a náročné akce obnáší.

Kolik lidí se této akce účastní a co je třeba zajistit pro její zdárný průběh?

Nejdříve jsme se samozřejmě museli postarat o ubytování a stravování po celou dobu akce jak pro všechny soutěžící, tak i pro třicet členů ústřední komise Fyzikální olympiády.

Druhým úkolem byl nákup všech pomůcek potřebných pro experimentální část soutěže, vytvoření a tisk diplomů a pamětních listů, organizace slavnostního zahájení i závěrečného večera a také zajištění cen pro vítěze a upomínkových předmětů pro další účastníky. Nedílnou součástí akce jsou i doprovodné odborné přednášky a exkurze.

To je opravdu velmi náročné nejen na čas, ale i z finančního hlediska. Kdo všechno vás při této akci podporuje?

Vyhlašovatelem Fyzikální olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizací zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Jednota českých matematiků a fyziků.

Velkou podporu jsme nalezli v Ústeckém kraji, jehož hejtman Oldřich Bubeníček převzal nad celou akcí záštitu. Kraj nám pomohl především s financováním ubytování a nákupu kancelářských a odborných potřeb. Výborná je i spolupráce s Městem Rumburk. To nám vypomohlo se zajištěním prostor a podmínek pro slavnostní zahájení a závěrečné předávání cen, které se uskuteční v Domě kultury Střelnice Rumburk. Také jsme od něj získali i celou řadu hodnotných upomínkových a propagačních předmětů pro soutěžící i členy poroty. Mezi další, kteří nás podpořili, patří i už zmiňované Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematicko – fyzikální fakulta UK v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n/L, TOS Varnsdorf a. s., Velveta Varnsdorf a. s., Schäfer a Sýkora s. r. o., Benteler Automotive Rumburk s. r. o. či MUDr. Pavla Beránková. Ještě probíhají jednání s firmou Czech Software First s. r. o., která by případně poskytla vítězům hodnotný software.

Jak celostátní finále probíhá a jak se do něj účastníci mohou probojovat?

Podle organizačního řádu soutěže se vybírá obvykle padesát účastníků z úspěšných řešitelů krajských kol. Tito řešitelé se seřadí podle úspěšnosti a prvních padesát postupuje do ústředního kola. Zde na ně čekají jak úlohy teoretické, tak praktické, které vytváří úlohová komise při ústřední komise fyzikální olympiády.

Během samotné soutěže se první den řeší úlohy teoretické. Ty odpoledne a večer vyhodnocuje porota tvořená členy ústřední komise. Druhý den probíhá experimentální úloha a večer stejného dne připomínkování teoretických úloh. Opravené úlohy se rozdají soutěžícím, kteří, pokud mají dojem, že porotci správně nepochopili jejich myšlenky, mohou s nimi o svém řešení diskutovat, obhájit svůj postup a získat body navíc. Poté zasedá ústřední komise a určí zpravidla dvanáct vítězů a také počet úspěšných řešitelů.

Je celostátní kolo nejvyšší možnou metou, nebo se mohou vítězové poměřit i se studenty z jiných zemí?

Na ústřední kolo navazuje kolo mezinárodní – International Physics Olympiads, které je vnímáno v mnoha pořádajících zemích jako velmi prestižní záležitost. Vítězové ústředního kola v něm ale nemají účast jistou. Jsou pozváni do Hradce Králové, kde projdou intenzivním výběrovým kurzem, v němž se testují nejen jejich teoretické znalosti, ale i připravenost na experimentální část. Teprve zde se z nejlepších vybere reprezentační družstvo a náhradníci. Po škole navíc tito fyzikální nadšenci většinou pokračují ve studiu na prestižních domácích i zahraničních školách. Není výjimkou, že někteří z nich byli přijati ke studiu například na Cambridgeské univerzitě.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se celá akce vydaří.

 

(rrn)

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail