Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oddělení klinické biochemie a hematologie Lužické nemocnice a polikliniky obhájilo certifikát

Laboratoř OKBH Lužické nemocnice a polikliniky, po úspěšném absolvování Auditu I NASKL v roce 2010 a Auditu II NASKL v roce 2014, absolvovala na konci loňského roku i další vyšší stupeň Auditu II, kterým splnila podmínky pro pokračování bezproblémové a spolehlivé práci laboratoře.

„Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL“ je důkaz toho, že se laboratoř dostala na vysokou úroveň. Potvrdila se kvalita našeho pracoviště. Samotnému auditu předcházela rozsáhlá příprava, kdy posuzovatel provádějící audit prochází každý detail. Vedle ověření kvality práce má obhájení auditu také pozitivní dopad do úhrad od zdravotních pojišťoven. Osvědčení má platnost dva roky.

Je to velký úspěch a důkaz kvalitní práce našich zaměstnanců, především RNDr. M. Pechové. Její zásluhou získala laboratoř od obce Česká Kubice podporu ve formě investiční dotace ve výši 50000 Kč na pořízení přístrojového vybavení. Zakoupena byla automatická promývačka, která slouží k promývání mikrotitračních destiček. Za finanční příspěvek děkujeme.

Nové vybavení přispělo ke zvýšení komfortu při poskytování zdravotní péče našim pacientům a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců LNaP, a.s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail