Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rozpočet města Rumburk na rok 2017 je schválený a počítá s dalšími investicemi, pomůžou i dotace

alois-kittl

Město Rumburk si pomalu začíná zvykat, že schválení jeho rozpočtu probíhá již v závěru předchozího roku bez hrozby rozpočtového provizoria. Tak tomu bylo po mnoha letech nyní již podruhé za sebou. Zastupitelé v prosinci schválili rozpočet města na rok 2017 s obratem 245,6 milionů korun.

S plánovanými příjmy 222 milionů korun tak vzhledem k plánovaným investicím počítáme v rozpočtu se schodkem ve výši 23,6 milionu. Ten bude kryt převážně investičním úvěrem v dohodnuté výši 25 milionů za současného úplného doplacení všech úvěrů z předchozích let.

V investicích pro rok 2017 došlo ke značné redukci v našem plánu akcí, nakonec počítáme se souhrnnou částkou 63,3 milionu korun. Využití dotací na investice vidíme v reálné výši kolem 17 milionů.

Největší investicí ve výši 13 milionů korun je dokončení rekonstrukce letního stadionu, přičemž získaná dotace ve výši 12 milionů byla již kompletně na stavbě vyčerpána vloni. Další velkou investicí tohoto roku má být monitorovací a výstražný systém v rámci protipovodňových opatření za 12,1 milionu. Přiznaná dotace na tuto akci činí 8,5 milionu korun.

Tentokrát bychom chtěli významně pohnout i s opravami a obnovou silnic ve městě, na což jsme v rozpočtu vyčlenili částku 4,9 milionu korun. Stejně tak u výměny a doplnění veřejného osvětlení počítáme s třemi miliony, a to vážeme především na dohodnutý souběh ohlášených prací ČEZu. Při souběhu s jejich pokládkou kabelů ve městě tak dojde k minimalizaci nezbytného omezení provozu a uzavírek ulic, a hlavně k podstatným úsporám.

Do našich základních a mateřských škol plánujeme letos nainvestovat 6 milionů korun, přičemž i tady budeme usilovat o získání investičních dotací. Vyjednaná ve výši 90 % je již pro vybudování bezbariérového vstupu a moderní učebny fyziky na ZŠ U Nemocnice za 2,5 milionu. O krajskou dotaci se pokusíme i u výstavby sportovního hřiště I. stupně ZŠ Tyršova a u výměny oken na mateřince Vojtěcha Kováře za dohromady přes 2 miliony.

V rozpočtu je i zateplení panelového domu s pečovatelskou službou na Podhájí za 3,5 milionu, obnova kamerového systému Městské policie za 2 miliony, který už to potřebuje hodně dlouho, nezbytná regulace Lučního potoka u zrekonstruovaného letního stadionu za 1,5 milionu, za stejnou cenu i rekonstrukce parkoviště naproti Loretě a další, včetně projektových dokumentací na prováděné a připravované akce v souhrnu za 5 milionů.

ČÁRY PŘES ROZPOČET

Co nám udělalo „čáru přes rozpočet“, je odstoupení investora od záměru vybudovat na naší průmyslové zóně textilní výrobní závod. Využili jsme předkupního práva na zpětný odkup pozemku, což ovšem představuje neplánovaný kapitálový výdaj 4,5 milionu. K využití práva přednostního odkupu nás vedla možnost rozhodovat o dalším využití průmyslové zóny. Pochopitelně bychom přivítali, kdybychom ve stejném roce našli i vhodného zájemce – kupce, ale to může být i dlouhodobější záležitost.

Další „čáru přes rozpočet“ musíme očekávat u městského bazénu, kde se po sloučení s domem kultury bohužel na sportovištích zanedbávala základní údržba. Nechutně vyhlížející rezavějící části bazénu jsou i nebezpečné, zejména ty, se kterými se návštěvníci holým tělem běžně dostávají do přímého kontaktu. Můžeme být rádi, že si dosud například žádné z dětí neroztrhlo ruku o bobtnající a zpuchřelá zrezivělá madla pod startovacími bloky. Neřešená běžná údržba v desetitisících korunách, na kterou město neustále přispívalo, nás teď donutí k vynucené investici v milionech.

Zastupitelstvo také čeká rozhodnutí, které z naplánovaných investic město bude muset odsunout, či dokonce škrtnout. Důvodem je městská nemocnice. Té definitivně odmítly zdravotní pojišťovny, zejména VZP, proplatit výkony, které prokazatelně nemocnice s poliklinikou provedla ve prospěch jejich pojištěnců za 20 milionů korun. Takovýto postup jim umožňuje současné znění takzvané úhradové vyhlášky. A to jen díky tomu, že v letech 2013 – 2014 došlo v nemocnici k nevysvětlitelnému propastnému poklesu lékařských výkonů.

Udržení nemocnice a její rozvoj považujeme za jednoznačnou prioritu, proto už na únorovém zastupitelstvu chceme jednat i o získání vhodného strategického partnera. To je ale běh na delší trať.

 

Alois Kittl
místostarosta

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail