Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V platnost vstoupila nová obecně závazná vyhláška, která platí pro místní hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení

dymnik

Víte, jaká je novinka na území města Rumburku? Od 1. 10. 2016 vstoupila v platnost nová vyhláška, a to obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tato vyhláška stanovuje několik povinností.

První povinností je nahlásit do třiceti dnů vznik poplatkové povinnosti. Vzhledem k tomu, že vyhláška platí od 1. 10. 2016, tento termín již uplynul. Město Rumburk je však shovívavé a ví, že každá nová věc potřebuje nějaký čas na rozeběhnutí, a jelikož se na nás každý den valí spousta administrativy, je potřeba v těch novinkách být co nejvíce na vaší straně.

Pokud se tedy do 31. 3. 2017 přihlásíte dobrovolně na Městském úřadě Rumburk, konkrétně na finančním odboru přímo u vedoucího Vladimíra Buldry (tel.: 412 356 237, e-mail: ekonom@rumburk.cz), s ním se domluvíte na dalším postupu, zdržení v té první, ale i druhé povinnosti vám budou prominuta.

Druhá povinnost, kterou ukládá obecně závazná vyhláška a příslušný zákon o místních poplatcích, je vést ubytovací knihu. Co to je ubytovací kniha a co v ní má být? Především jména návštěvníků, od kdy do kdy byli ubytováni a také nějaké kontaktní údaje pro potřeby případné kontroly.

Poslední povinností je uhradit za každé obsazené místo za jeden den 5 Kč. Ale tomu předchází ještě připravení předpisu, který vychází z doložených skutečností. Až poté následuje první platba.

Důležité informace na závěr: vyhláška se nevztahuje na všechny, jsou z ní vyloučena zařízení pro přechodné ubytování studentů a žáků, zdravotnická a lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení a zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům.

 

Odbor finanční

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail