Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kraj má zájem o rumburskou nemocnici

nemocnice

Ve středu 1. 2. odpoledne při jednání Rady Ústeckého kraje vyplynula její obecná vůle odkoupit rumburskou nemocnici a začlenit ji do Krajské zdravotní, a.s. Rozhodně tento postoj kraje k dění okolo naší rumburské nemocnice vítáme. Stalo se tak nedlouho po naší pracovní schůzce rumburských zastupitelů s představiteli nemocnice v polovině ledna, ze které vyplynula shoda pro záměr hledat strategického partnera.

Tuto horkou informaci o prozatím neoficiálním zájmu kraje jsme za účasti většiny starostů Šluknovského výběžku vyslechli už ve čtvrtek dopoledne na naší schůzi DSO Sever, a to hned od dvou našich krajských radních po sobě s tím, že o tuto možnost Rumburk zatím ještě nepožádal. Dosud k tomu totiž neměl od zastupitelstva mandát. Rada Ústeckého kraje k tomuto tématu dospěla v rámci bodu, při kterém schvalovala odkup městské nemocnice v Litoměřicích, která je třikrát větší než ta naše. A to jak ročními výkony přes šest set padesát milionů korun, tak i počtem zaměstnanců přes osm stovek. Přestože ta jejich za rok 2015 vykázala zisk ke čtyřem milionům a dál funguje v kladných číslech, nemělo ani tam město zájem dál nemocnici udržovat a rozvíjet na úkor jiných městských investic.

Prozatím se na radě kraje mělo mluvit o možnosti poměrně rychlého odkupu rumburské nemocnice, a to při zachování rozsahu poskytované lékařské péče. V předběžném očekávání, že by se jednalo o symbolické prodejní ceně a s představou, že hned ze začátku by kraj do naší nemocnice významně investoval. Kraj si v získávání prostředků, včetně dotací pro takovéto účely, samozřejmě dokáže pomoci lépe. My bychom tak už příští rok nemuseli za vykutálené zdravotní pojišťovny tahat dalších dvacet milionů z naší městské kasy s nutností pozastavit třeba revitalizaci sídliště, výstavbu nového pečovateláku nebo několik menších investic, jako je zpevněná pěšina pro školáky ze sídliště V Podhájí, či dlouho odkládané dětské dopravní hřiště.

Zachování rozsahu poskytované péče včetně porodnice a dětského oddělení a viditelný rozvoj nemocnice je přesně to, co od strategického partnera očekáváme. Jako důležitý bonus by v případě kraje, coby veřejnoprávní korporace, byla předpokládaná odpovídající serióznost partnera. Ta by zaručila například i dorovnání mezd zdravotních sester do úrovně v Krajské zdravotní dosahované.

Jsme rádi, že Ústecký kraj vnímá důležitost zachování nemocnice uprostřed vzdálenějšího Šluknovského výběžku s vědomím, že se jedná o spádovou, hojně navštěvovanou oblast pro víc než padesát tisíc stálých obyvatel, se zaručenou dojezdovou vzdáleností sanitek. Nikdo nechceme ani pomyslet, že by naše ženy nebo dcery měly rodit v Děčíně nebo České Lípě a trávit jenom na samotné cestě v sanitce hodiny. Obzvláště teď v zimě je cesta přes Šébr nebo Lísku velmi náročná. Zachování kvalitní a dostupné lékařské péče je rozhodující prioritou všech starostů výběžku a je i součástí připravovaného Krajského strategického dokumentu pro zastavení odlivu mladých vzdělaných obyvatel z naší oblasti.

Letos ještě budeme muset jasně říci, zda neškrtnout některé městské investice. Nemine nás totiž bohužel zvýšení příspěvku na pokrytí provedených výkonů nemocnice, které pojišťovny odmítly proplatit teď už definitivně. Jde o dalších minimálně deset, spíš patnáct milionů, které v rozpočtu města prostě nejsou. Ve hře je tak zateplení panelového domu s částečnou pečovatelskou službou, diskutované vybudování výstražného protipovodňového systému, u kterého ale k vysoutěžení nejvhodnějšího dodavatele již došlo, či obnova povrchu ulic, to v kombinaci s nevyčerpaným revolvingovým úvěrem. Ten ale bude využit nejspíš i na letošní vynucenou investici do bazénu pro dlouhodobě zanedbávanou údržbu, na nárůst nákladů po úklidu zvýšených přívalů sněhu v ulicích a další případné potřeby města. Každopádně nás tak čeká podstatné zvýšení schodku v rozpočtu. Na základě potvrzeného čtvrtečního pověření Zastupitelstva města Rumburk vyzveme nyní představitele Ústeckého kraje k jednání o prodeji Lužické nemocnice a polikliniky bezodkladně.

 

Alois Kittl
místostarosta města

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail