Městská policie Rumburk informuje o své činnosti

Tištěné noviny 03/2017 | 3. 4. 2017 | Nezařazené

Rádi bychom tímto alespoň částečně informovali občany o činnosti Městské policie Rumburk za období uplynulého roku 2016. Městská policie řešila od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 celkem 5101 událostí (zákroků, úkonů nebo jiných opatření). V průměru jde tedy o 425 úkonů, zákroků nebo jiných opatření za měsíc, což znamená mírný nárůst oproti roku 2015. Připomínám, že za rok 2015 strážníci ve službě řešili v celkovém součtu 4885 událostí. Městská policie v roce 2016 zpracovala kromě jiného také 1572 přestupků. Jedná se o přestupky, které se podařilo díky dostatečnému důkaznímu materiálu prokázat. Díky dobré spolupráci stoupl za posledních dvanáct měsíců počet akcí konaných ve spolupráci s PČR nebo samostatně na žádost PČR. Jednalo se celkem o 130 akcí za rok. Dle vyjádření vedení OOPČR Rumburk byla v roce 2016 zaznamenána nejnižší kriminalita za minimálně deset posledních let. Rádi bychom, kdyby tento trend pokračoval i nadále.

 

za Městskou policii Rumburk
Waldemar Kotmel

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/03/mestska-policie-rumburk-informuje-o-sve-cinnosti/