Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obrazy křížové cesty v rumburské Loretě se dočkají záchrany

ramy

Díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti bude dokončena obnova křížové cesty v ambitu památkově chráněné barokní památky Lorety Rumburk. Správní rada Fondu budoucnosti schválila koncem roku podporu projektu obnovy obrazů a rámů křížové cesty. K záchraně rozsáhlého cyklu obrazů od Josefa Maschkeho dojde v průběhu roku 2017. Veřejnosti se křížová cesta představí v sobotu 16. 9. 2017 během Loretánských slavností 2017, kdy dojde k jejímu požehnání. Na obnovu křížové cesty v celkové výši 313000 Kč přispějí i dárci z Německa a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Loreta Rumburk si v roce 2017 připomene tři sta deset let své existence. K dostavbě a posvěcení loretánské kaple Panny Marie došlo 15. 9. 1707.

Obrazy křížové cesty byly namalovány olejovou technikou malířem Josefem Maschkem z Rychnova u Jablonce nad Nisou. „Plátna z devatenáctého století jsou napnutá na špatně provedeném rámu. Díky tomu došlo k částečnému zvlnění povrchů obrazů. Barevná vrstva obrazů je zkřehlá. U některých obrazů došlo ke ztrátě malby a protržení plátna. Zažloutlá či zhnědlá laková vrstva a povrchové nečistoty změnily barevnost obrazů,“ stojí v restaurátorské zprávě.

Obnova obrazů, které nejsou památkově chráněny, začala roku 2015, kdy byly restaurovány první tři obrazy včetně rámů. V roce 2016 dala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk obnovit šest dubových rámů. „Obrazy křížové cesty pochází z roku 1893. Za dobu své existence nebyly nikdy odborně ošetřeny. V roce 2017 dojde k restaurování zbývajících deseti obrazů a obnově čtyř rámů. Po obnově se umístí do křížové chodby a budou opětovně sloužit svému účelu,“ uvedl P. Jozef Kujan SDB, který má na starost obnovu Lorety Rumburk. V postním období se v křížové chodbě konají pobožnosti křížové cesty. Po sedm týdnů, vždy v pátek, procházejí věřící jednotlivá zastavení křížové cesty. Pobožností se účastní farníci z Česka a Německa. Třináct obrazů křížové cesty je možné spatřit během prohlídek celoročně přístupné Lorety Rumburk. Jedno ze zastavení křížové cesty je ztvárněno sochařsky a je součástí kaple Svatých schodů.

 

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail