Trenéři uspořádali pro své svěřence zimní víkendové soustředění

Tištěné noviny 03/2017 | 3. 4. 2017 | Nezařazené

judistevprirode

Mrazivý lednový víkend od 27. do 29. 1. strávilo víc jak sedmdesát judistů na zimním víkendovém soustředění pravidelně pořádaném místním judistickým oddílem. Tentokrát k rumburským přibyli i judisté z Děčína, Ústí nad Labem a Týnce nad Labem. Tréninky juda, prokládané zábavnými hrami, začaly hned v pátek. Sobotu navíc zpestřila návštěva bazénu a výlet se zimními hrátkami na Dymník. Neděle byla jako vždy ve znamení poměřování sil mezi účastníky soustředění. Dobrého jídla bylo pořád dost, a tak nebyl důvod k mrzutosti. Při loučení se všichni shodli na tom, že si rozhodně nenechají utéct letní soustředění v červnu, a to už i s opékáním buřtíků.

 

JV Judo Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2017/04/03/treneri-usporadali-pro-sve-sverence-zimni-vikendove-soustredeni/